Montage, Aansluiting aan de waterleiding – ZANKER ZKI1530 User Manual

Page 15

Advertising
background image

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en her-
bruikbaar. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd,
bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal
in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke
afvaldienst.

Waarschuwing! Volg de volgende procedure
om het apparaat weg te gooien:

• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd de hoofdkabels en stekkers af en gooi ze weg.
• Verwijder het slot van de deur. Dit voorkomt dat kin-

deren zichzelf in het apparaat insluiten en zo hun
leven in gevaar brengen.

Montage

Waarschuwing! Zorg dat de stekker tijdens de
installatie niet is aangesloten.

Belangrijk! Volg de instructies op de bijgesloten
sjabloon voor:
• inbouw van het apparaat.
• Installeer het meubelpaneel.
• Sluit de watertoevoer en waterafvoer aan.

Installeer het apparaat onder een aanrecht (keuken-
blad of gootsteen).
Als reparatie nodig is, moet het apparaat eenvoudig
bereikbaar zijn voor de monteur.
Plaats het apparaat naast een waterkraan en een af-
voer.
Er zijn geen verdere openingen voor de ontluchting van
de afwasmachine vereist, maar alleen om de water-
toevoer- en afvoerslang en het aansluitsnoer door te
laten.
De afwasmachine is voorzien van stelvoetjes voor het
instellen van de hoogte.

Zorg er bij het op zijn plaats schuiven van de machine
voor dat de watertoevoerslang, de afvoerslang en het
aansluitsnoer niet zijn geknikt of worden platgedrukt.

Bevestigen van het apparaat aan de
aangrenzende keukenmeubelen

Zorg er daarom voor dat het aanrecht waaronder de
machine geplaatst wordt, stevig bevestigd is aan een
vaste structuur (aangrenzende keukenunits, kasten,
wand).

Het apparaat waterpas afstellen

Zorg er voor dat het apparaat waterpas staat, zodat de
deur goed kan sluiten en afgedicht is. Als het apparaat
waterpas staat, mag de deur de zijkanten van het keu-
kenkastje niet raken. Als de deur niet juist sluit, draai
dan de afstelbare pootjes losser of vaster totdat het
apparaat waterpas staat.

Aansluiting aan de waterleiding

Watertoevoerslang

Sluit het apparaat aan een hete (max. 60°) of koude
watertoevoer aan.
Gebruik een heet watertoevoer om het energieverbruik
te verminderen, als het hete water door alternatieve,
milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd
wordt (bijv. zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).
Sluit de watertoevoerslang aan op een waterkraan met
een externe schroefdraad van 3/4".

Let op! Gebruik geen aansluitslangen van een
oud apparaat.

De waterdruk moet zich binnen de grenzen bevinden
(zie hoofdstuk "Technische gegevens"). Zorg er voor

dat uw waterleidingbedrijf u de gemiddelde leidingwa-
terdrukwaarden in uw omgeving geeft.
Zorg er voor dat er geen deuken in de watertoevoers-
lang zitten en dat de slang niet is geknakt of ingedeukt.
Draai de toevoerslang naar links of rechts voor de in-
stallatie. Plaats de sluitmoer op de juiste manier om
waterlekkage te voorkomen.

Let op! Sluit het apparaat niet aan nieuwe
leidingen aan of aan leidingen die lang niet zijn

gebruikt. Laat het water enkele minuten stromen en
sluit dan de toevoerslang pas aan.

Watertoevoerslang met veiligheidsklep

De elektriciteitskabel en de veiligheidsklep bevinden
zich in de dubbelwandige watertoevoerslang. De wa-

15

Advertising