De vaatwasser inruimen, De glansmiddeldosering afstellen, Handige aanwijzingen en tips – ZANKER ZKI1530 User Manual

Page 8

Advertising
background image

M A X

1 2

3 4

+

3

4

M A X

1 2

3 4

+

5

Vul bij wanneer de glans-
middelindicator ( B ) hel-
der wordt.

Let op! Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit
met andere middelen (bijv. afwasmachinerei-

nigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het
apparaat beschadigen.

De glansmiddeldosering afstellen

M A X

1 2

3 4

+

De glansmiddelkeuze-
knop is in de fabriek in-
gesteld op stand 3.
Om de dosering te ver-
hogen of te verlagen,
raadpleegt u "Problemen
oplossen".

De vaatwasser inruimen

Handige aanwijzingen en tips

Let op! Gebruik het apparaat alleen voor
huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor

afwasmachines.

Gebruik het apparaat niet om voorwerpen die water
kunnen opnemen (sponzen, huishouddoekjes, enz.) te
reinigen.
• Volg deze stappen voordat u serviesgoed en bestek

laadt:
– Verwijder alle voedselresten en vuil
– Laat aangebakken voedselresten eerst inweken.

• Volg deze stappen terwijl u serviesgoed en bestek

laadt:
– Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en

pannen) met de opening naar beneden.

– Zorg er voor dat het water niet in het reservoir of

een diepe pan kan verzamelen.

– Zorg er voor dat serviesgoed en bestek niet in

elkaar liggen.

– Zorg er voor dat serviesgoed en bestek elkaar

niet overlappen.

– Zorg er voor dat glazen andere glazen niet aan-

raken.

– Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.

• Voorwerpen van kunststof en pannen met teflon

hebben de neiging waterdruppels vast te houden.
Voorwerpen van kunststof drogen niet zo goed als
porselein en stalen voorwerpen.

• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg er voor

dat de voorwerpen niet verschuiven.

Let op! Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een

afwasprogramma start.

Waarschuwing! Sluit altijd de deur nadat u het
apparaat vult of leeg haalt. Een geopende deur

kan gevaarlijk zijn.

8

Advertising