Bedieningspaneel – ZANKER ZKI1530 User Manual

Page 3

Advertising
background image

• Houd kinderen uit de buurt van de afwasmachine als

de deur open staat.

Installatie

• Controleer of het apparaat niet is beschadigd tijdens

het vervoer. Sluit een beschadigd apparaat niet aan.
Neem, indien nodig, contact op met de leverancier.

• Verwijder de verpakking vóór de eerste ingebruik-

neming.

• Een gekwalificeerd en bekwaam persoon moet de

elektrische installatie uitvoeren.

• Een gekwalificeerd en bekwaam persoon moet het

loodgieterswerk uitvoeren.

• Wijzig de specificaties van dit product niet en ver-

ander dit product niet. Gevaar voor letsel en schade
aan het apparaat.

• Het apparaat niet gebruiken:

– als de hoofdkabel of waterslangen beschadigd

zijn,

– als het bedieningspaneel, werkblad of plint zo-

danig beschadigd zijn, dat u bij het inwendige van
het apparaat kan komen.

Neem contact op met onze service-afdeling.

• Boor niet in de zijkanten van het apparaat om scha-

de aan de hydraulische en elektrische onderdelen
te voorkomen.

Waarschuwing! Volg nauwkeurig de instructies
op voor de elektrische en wateraansluitingen.

Bedieningspaneel

1

5

2

4

3

1

Programmaschakelaar

2

Toets start/annuleren / (RESET)

3

Toets uitgestelde start

4

Indicatielampjes

5

Indicatielampje aan/uit

Controlelampjes

Het controlelampje gaat aan wanneer de wasfase of
spoelfase loopt.
Het controlelampje gaat aan als de droogfase loopt.

3

Advertising