Onderhoud en reiniging – ZANKER ZKI1530 User Manual

Page 11

Advertising
background image

Wanneer het afwasprogramma loopt, kunt u het
programma niet wijzigen. Annuleer het afwas-

programma.

Waarschuwing! Onderbreek of annuleer een
afwasprogramma alleen als dit nodig is.

Let op! Open de deur voorzichtig. Er kan hete
stoom vrijkomen.

Een afwasprogramma annuleren

• Druk op de toets starten/annuleren en houd deze

ongeveer 5 seconden vast.
– Het controlelampje starten/annuleren gaat uit.
– Het fasecontrolelampje begint te knipperen.
Het afwasprogramma is geannuleerd.
Op dit punt kunt u de volgende stappen uitvoeren:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Stel een nieuw afwasprogramma in.
Vul het afwasmiddeldoseerbakje met afwasmiddel
voordat u een nieuw afwasprogramma instelt.

Een afwasprogramma onderbreken

Open de deur.
• Het programma stopt.
Sluit de deur.
• Het programma gaat verder vanaf het punt dat het

was onderbroken.

Een afwasprogramma instellen en starten met
uitgestelde start

1. Een afwasprogramma instellen.
2. Druk op de toets uitgestelde start.

– Het indicatielampje uitgestelde start gaat aan.

3. Druk op de toets starten/annuleren.

– Het aftellen van de uitgestelde start begint.

– De fasecontrolelampjes gaan uit.

Als het aftellen verstreken is, start het afwasprogram-
ma automatisch.
• Het controlelampje van de uitgestelde start gaat uit.
• Het fasecontrolelampje gaat branden.

Open de deur niet tijdens het aftellen om het af-
telproces niet te onderbreken. Als u de deur weer

sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van on-
derbreking.

De uitgestelde start annuleren:
1. Druk op de toets starten/annuleren en houd deze

ongeveer 5 seconden vast.
– Het indicatielampjes van starten/annuleren en

de uitgestelde start gaan uit.

– Het fasecontrolelampje begint te knipperen.

2. Druk op de toets start/annuleren om het afwaspro-

gramma te starten.

Einde van het afwasprogramma

Schakel het apparaat in deze omstandigheden uit:
• Het apparaat stopt automatisch.
• Het controlelampje Einde gaat aan.
Laat de deur enkele minuten op een kier staan voor
betere droogresultaten. Haal de machine daarna pas
leeg.
Laat het serviesgoed afkoelen voordat u het uit de af-
wasmachine haalt. Hete borden beschadigen sneller.

De lading verwijderen

• Verwijder eerst voorwerpen van het onderrek en dan

van het bovenrek.

• Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur

van het apparaat. Roestvrij staal koelt sneller af dan
borden.

Onderhoud en reiniging

Waarschuwing! Schakel het apparaat uit
voordat u de filters schoon maakt.

De filters reinigen

Belangrijk! Gebruik het apparaat niet zonder filters.
Zorg er voor dat de filters juist zijn geplaatst. Onjuiste
plaatsing veroorzaakt slechte wasresultaten en schade
aan het apparaat.

11

Advertising