ZANKER ZKI1530 User Manual

Page 13

Advertising
background image

Storingscode en storing

Mogelijke oorzaak en oplossing

• continu knipperen van het controle-

lampje starten/annuleren

• 1 keer knipperen van het controle-

lampje Einde

De afwasmachine wordt niet gevuld met
water

• De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag.

Maak de waterkraan schoon.

• De waterkraan is dicht.

Draai de waterkraan open.

• Het filter in de watertoevoerslang is geblokkeerd.

Maak het filter schoon.

• De aansluiting van de watertoevoerslang is niet juist. De slang

kan geknakt of ingedeukt zijn.
Zorg er voor dat de aansluiting juist is.

• continu knipperen van het controle-

lampje starten/annuleren

• 2 keer knipperen van het controle-

lampje einde programma

Het afwaswater wordt niet afgevoerd

• De gootsteenafvoer is geblokkeerd.

Ontstop de gootsteenafvoer.

• De aansluiting van de waterafvoerslang is niet juist. De slang kan

geknakt of ingedeukt zijn.
Zorg er voor dat de aansluiting juist is.

• continu knipperen van het controle-

lampje starten/annuleren

• 3 keer knipperen van het controle-

lampje einde programma

De anti-overstromingsinrichting is geac-
tiveerd

• Draai de waterkraan dicht en neem contact op met onze service-

afdeling.

Het programma begint niet

• De deur van het apparaat is niet gesloten.

Sluit de deur.

• De stekker zit niet in het stopcontact.

Steek de stekker in het stopcontact.

• De zekering in de meterkast is doorgebrand.

Vervang de zekering.

• De uitgestelde start is ingesteld.

Annuleer de uitgestelde start om het programma onmiddellijk te
starten.

Sluit het apparaat aan na de controle. Het programma
gaat verder vanaf het punt dat het was onderbroken.
Als de storing zich opnieuw voordoet, neemt u contact
op met de service-afdeling.
Deze gegevens zijn nodig om u snel en juist te helpen:
• Modelbeschrijving (Mod.)
• Productnummer (PNC)

• Serienummer (S.N.)
Raadpleeg het typeplaatje voor deze gegevens.
Schrijf de benodigde gegevens hier op:
Modelbeschrijving : ..........
Productnummer : ..........
Serienummer : ..........

13

Advertising