Aansluiting aan het elektriciteitsnet – ZANKER ZKI1530 User Manual

Page 16

Advertising
background image

tertoevoerslang bevindt zich alleen onder druk als het
water loopt. Als er een lekkage in de watertoevoerslang
zit, onderbreekt de veiligheidsklep het stromende wa-
ter.

Waarschuwing!
Gevaarlijke span-

ning

Pas op als u de watertoevoerslang aansluit:
• Dompel de watertoevoerslang of de veiligheidsklep

niet in water.

• Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep be-

schadigd is, trek dan onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact.

• Laat de watertoevoerslang met de veiligheidsklep

alleen door onze service-afdeling vervangen.

Afvoerslang

1

Sluit de waterafvoers-
lang aan op een sifon on-
der de gootsteen.

2

De afvalwateraansluiting
moet zich op een hoogte
bevinden van maximaal
60 cm vanaf de bodem
van de afwasmachine.

3

4

De binnendiameter mag niet kleiner zijn dan de dia-
meter van de slang.
Verwijder het kunststofmembraan (A) als u de water-
afvoerslang aan een sifon onder de gootsteen aansluit.
Als u het membraan niet verwijdert, kunnen voedsel-
resten een verstopping in de slang veroorzaken.

Let op! Zorg er voor dat de waterkoppelingen
stevig vast zitten om waterlekkage te voorkomen.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

Waarschuwing! De fabrikant is niet
verantwoordelijk, als u deze

veiligheidsmaatregelen niet opvolgt.
Aard het apparaat volgens de veiligheidsmaatregelen.
Zorg er voor dat het aangegeven voltage en het type
stroom op het typeplaatje overeenkomen met het

16

Advertising