Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 30

Advertising
background image

59

DE

58

DE

NL

NL

10

3

9

13

6

7

Nc 2

1 Objectiefdeksel (daglichtkap)
2 Objectief
3 Inschakeltoets
4 Infrarood verlichting
5 Schakelaar voor IR-verlichting
6 Oculair
7 Batterijdeksel
8 Statiefaansluiting (zonder afbeelding)
9 Dioptriestelring
10 Draaglus
11 Adapterring
12 Afdekking basisinstrument
13 Omplooibare oogklep

Actuele toebehoren vindt u op www.SwArovSkIoptIk.com.

Het verheugt ons dat u dit product van de firma
SWAROVSKI OPTIK gekozen hebt. Mocht u
vragen hebben, raadpleeg dan a.u.b. uw vak-
handelaar of neem op

www.SwArovSkIoptIk.com

direct met ons contact op.

wEEE/ElektroG

Dit symbool duidt aan, dat dit product
volgens de WEEE-richtlijn (richtlijn
voor oude elektrische en elektronische
apparaten) en nationale wetten niet via
het huisvuil mag worden afgevoerd.

Dit product moet bij een daarvoor bestemde inz-
amellocatie worden afgegeven. Informatie over
inzamellocaties voor afgedankte apparatuur krijgt
u bij de daarvoor verantwoordelijke gemeentelijke
instellingen of een bevoegde locatie voor de afvo-
er van afgedankte elektrische en elektronische
apparaten.

De correcte afvoer van dit product dient ter
bescherming van het milieu en verhindert moge-
lijke schade voor het milieu en de menselijke
gezondheid, die door een ondeskundige behan-
deling van het product kan optreden.

Advertising