Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 32

Advertising
background image

63

DE

62

DE

NL

NL

• 2 stuks „Mignon“-batte-
rijen 1,5 V type AA resp.
1,2 V accu zoals aangege-
ven aanbrengen.
• Batterijdeksel er weer
opzetten en de schroef van

het batterijdeksel met de wijzers van de klok mee
tot de aanslag vastdraaien.
• Mocht u de batterijen er per ongeluk verkeerd
ingelegd hebben, dan verhindert een mechani-
sche polariteitbescherming een beschadiging van
de hoogwaardige beeldversterkingsbuis.

Batteries Directive

Batterijen mogen niet in het huis-
vuil worden weggegooid, maar u bent
wettelijk verplicht gebruikte batterijen
weer in te leveren. U kunt de batteri-

jen na het gebruik kosteloos in uw onmiddellijke
omgeving (bijv. in de winkel of een gemeente-
lijke inzamellocatie) teruggeven. Batterijen zijn
gemerkt met een doorgekruiste vuilcontainer en
het chemische symbool voor schadelijke stoffen,
namelijk „Cd“ voor cadmium, „Hg“ voor kwik en
„Pb“ voor lood.
Bescherm samen met ons de natuur tegen schade-
lijke belastingen voor het milieu.

Draaglus

U kunt de draaglus op uw
eigen maat instellen door
de lus open te maken en
de bandlengte met behulp
van de klittensluiting op uw
individuele maat in te stel-

len. Vervolgens sluit u de draaglus weer.

Ingebruikname

opGELEt: Bij daglicht mag alleen met opgeschroefde
daglichtkap of klein objectief-diafragma (groot diafrag-
magetal) geobserveerd worden!

Een te intensieve verlichting van de gevoelige foto-
kathode gedurende een langere periode vermin-
dert de levensduur van de beeldversterkingsbuis.

1. Inschakelen

Door de inschakeltoets even in te drukken wordt
het instrument ingeschakeld. Druk nogmaals op
de toets om het instrument weer uit te schakelen.
Wordt de NC 2 bij vergissing niet uitgeschakeld,
dan schakelt een ingebouwde elektronica het
instrument na 3 tot 4 minuten automatisch uit.

2. Batterijcontrole

Als aan de rand van het gezichtsveld een rood
controlelampje begint te branden, hebben de bat-
terijen nog maar capaciteit voor ca. 1 uur.

Advertising