Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 36

Advertising
background image

71

DE

70

DE

Sv

Sv

Det glädjer oss, att du valt en produkt från
SWAROVSKI OPTIK. Har du frågor, kan du
vända dig till din återförsäljare eller ta kontakt
med oss direkt via

www.SwArovSkIoptIk.com.

wEEE/ElektroG

Denna symbol visar att denna produkt
enligt WEEE-riktlinjerna (riktlinjer om
gamla el- och elektronikprodukter) och
nationella lagar inte får slängas bland
hushållssoporna.

Denna produkt måste lämnas in till ett därför
avsett insamlingsställe. Information om insamling
av gamla apparater kan erhållas från lokala kom-
munala inrättningar eller en auktoriserad station
för omhändertagande av gamla el- och elektroni-
kapparater.

Ett korrekt omhändertagande av denna produkt
tjänar till att värna miljön och skyddar miljön
och den mänskliga hälsan mot skador, vilka kan
uppstå till följd av ett felaktigt omhändertagande
av produkten.

Beskrivning av apparaten

Allmänt

• SWAROVSKI OPTIK NC 2 har utvecklats för natt-
liga observationer med förstärkare för resterande
ljus.
• Ingen extra belysning krävs, eftersom befintligt
resterande ljus (t.ex. stjärnljus, månljus, ljus från
avlägsna städer) förstärks.
• I fall det befintliga restljuset inte räcker till för en
ljusförstärkning har en infraröd belysning byggts
in. Denna lyser upp objekt i närheten så att de
blir synliga.
• Eventuella orenheter på skärmen som t.ex.
suddiga punkter, fläckar osv. är tillåtna enligt
internationellt gällande normer och påverkar inte
NC 2-apparatens funktioner på något sätt.
• C-Mount-fastsättningen på objektivsidan möj-
liggör en användning av video- eller TV-objektiv,
men även valfritt fotoobjektiv. Den mellanring som
behövs vid fotoobjektiv erhålls i fotohandeln.
• Tack vare stativfastsättningen kan du montera
din NC 2 på vilket vanligt stativ som helst. Om
stativet är utrustat med en 3/8˝-gänga istället för
en 1/4˝-gänga, avlägsnar du inlägget i stativfast-
sättningen genom att vrida ut det (t.ex. med ett
mynt).

Advertising