Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 38

Advertising
background image

75

DE

74

DE

Sv

Sv

Handögla

Handöglan ställer du
in efter din egen storlek
genom att öppna öglan och
justera bandlängden efter
tycke och smak med hjälp
av kardborrbanden. Stäng
sedan handöglan på nytt.

Idrifttagning

oBS: vid dagsljus är endast användning med fastskruvad
dagsljusbländare eller liten objektivbländare (högt bländ-
artal) tillåten!

Om den känsliga fotokatoden utsätts för intensiv
belysning under en längre tid reduceras bildför-
stärkarrörens livslängd.

1. påslagning

Du slår på apparaten genom att kortvarigt tryk-
ka på påslagningsknappen, och stänger av den
genom att trycka på samma knapp igen. Om du
glömmer att stänga av din NC 2 görs detta auto-
matiskt av den inbyggda elektroniken efter 3 till 4
minuter.

2. Batterikontroll

Om en röd kontrollampa tänds i synfältskanten
räcker batteriernas kapacitet i ytterligare ca 1
timme.

3. Infraröd belysning

Om det resterande ljuset är för svagt kan den
infraröda belysningen tillkopplas genom att
omkopplarens grepp vrids utåt. När apparaten är
avstängd är även den infraröda belysningen alltid
avstängd. När den infraröda belysningen tillkopp-
las bör bilden bli betydligt ljusare.

4. Dioptrijustering

• Dioptrijusterringen är
utrustad med en kant med
nollmarkering. Tack vare
denna blir dioptrijusterrin-
gens position synlig även i
mörker.

• I nolläge för ett normalseende öga pekar diop-
trijusterringens kant uppåt och sammanfaller med
huset.
• Vid korrigering av ögonfel ska dioptrijusterringen
vridas till höger från nolldioptriläget (för långsynta
ögon) eller till vänster (för närsynta ögon) och
ställas in på bildförstärkarrörens bästa bildskärms-
skärpa.
• Ett skalmärke.

5. vändbar ögonmussla

Om du använder din NC 2 med glasögon bör du
vända på ögonmusslan så att du kan överblicka
hela synfältet.

Advertising