Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 34

Advertising
background image

67

DE

66

DE

NL

NL

Functietest

Als bij uw NC 2 na het inschakelen geen beeld
verschijnt, moet u volgende stappen uitvoeren:
• Als het beeldscherm niet verlicht is:
1. Diafragma van het objectief op positie C: Stel

het diafragma van het objectief op de grootste
waarde in (kleinste diafragmagetal).

2. Batterijen leeg: Neem de twee batterijen eruit

en leg ze er volgens punt „Aanbrengen van de
batterijen“ weer in. Als het beeldscherm daarna
nog steeds niet verlicht is, leg er dan nieuwe
batterijen in. Mocht het beeldscherm dan nog
steeds niet verlicht zijn, dan is het instrument
defect. Stuur het a.u.b. op ter reparatie.

• Als het beeldscherm sterk „ruist“:
Controleer of de daglichtkap aan objectiefzijde

verwijderd en het diafragma van het objectief
geopend is (d.w.z. klein diafragmagetal). Con-
troleer de lichtomstandigheden van de te obser-
veren scène. Bij volledige duisternis (minder
dan 0,1 mlx) kan de beeldversterkingsbuis niet
voldoende beeldcontrast opbouwen, het beeld
begint te ruisen.

• Zwarte punten op het beeldscherm zichtbaar:

Controleer of het dekglas vuil is.

reiniging en onderhoud

Reinig vuile delen van het optisch systeem eerst
met een stofkwastje of een zachte doek en ver-
volgens met het reinigingsdoekje voor optische
instrumenten. Bij hardnekkig vuil de optiek eerst
beademen.

Let op a.u.b.:
• Glazen oppervlakken vrij houden van olie en

vet.

• Glazen oppervlakken niet aanraken.
• Krassen op glazen oppervlakken voorkomen.

toebehoren

camera Adapter

Als speciale toebehoren levenren wij een Camera
Adapter die in plaats van de oogklep op de NC
2 geschroefd wordt en het fotograferen met een
spiegelreflexcamera mogelijk maakt.

SwArovSkI optIk reinigingsset

De reinigingsset van SWAROVSKI OPTIK is in een
praktisch heuptasje verkrijgbaar en omvat vochtige
reinigingsdoekjes, reinigingskwastje en –vloeistof
alsmede een microvezel doekje.
Het zorgvuldige en regelmatige gebruik van hoog-
waardige reinigingsmaterialen verhoogt de levens-
duur van uw producten.

Alle gegevens zijn typische waarden.

Wijzigingen in uitvoering en levering alsmede

drukfouten voorbehouden. BA-652-03, 12/2012

Advertising