Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 42

Advertising
background image

83

DE

82

DE

FI

FI

on laite varustettu infrapunavalaisimella, joka
valaisee läheisyydessä olevia kohteita.
• Mahdolliset näyttöepäpuhtaudet, kuten pisteet,
tahrat jne., ovat kansainvälisten normien mukaan
sallittuja eivätkä vaikuta NC 2:n toimivuuteen mil-
lään tavalla.
• Objektiivinpuoleinen C-liitin mahdollistaa video-
tai tv-kameroiden tai minkä tahansa valokuvaus-
objektiivin käytön laitteen yhteydessä. Valoku-
vausobjektiiveille tarvitaan välirengas, jonka saa
valokuvausliikkeistä.
• Jalustaliitin mahdollistaa NC 2 -laitteen asentami-
sen kaikkiin tavallisiin jalustoihin. Mikäli jalustassa
ei ole ¼˝-kierteitä, vaan 3/8˝-kierteet, voidaan
jalustaliittimen lisäosa poistaa esim. pyörittämällä
sitä kolikon avulla.

kokoaminen

NC 2 koostuu rungosta ja
erikseen toimitetusta objek-
tiivista, jossa sovitinrengas
ja objektiivisuojus.

• Poista rungon objektiivin
puolella oleva suojus.
• Ruuvaa objektiivin kans-
sa toimitettu sovitinrengas
runkoon siten, että tiiviste-
rengas tulee rungon puo-
lelle.

• Ruuvaa objektiivi sovitinrenkaaseen ja säädä
objektiivin aukko suurimpaan arvoon (= pienim-
pään aukkolukuun).

• Objektiivisuojus voidaan kiinnittää sovitinrenk-
aaseen.

paristojen tai akkujen asettaminen

• Pyöritä paristokannen
ruuvia vastapäivään esim.
kolikon avulla ja nosta pari-
stokansi pois.
• Aseta 2 kappaletta 1,5 V
AA-paristoja tai 1,2 V akku-
ja napaisuusmerkintöjen
mukaisesti.
• Pane paristokansi paikal-
leen ja pyöritä kannen ruuvi
myötäpäivään loppuun asti
kiinni.

• Jos paristot asetetaan väärin päin, estää laitteen
mekaaninen napaisuussuoja vahvistinputken rik-
koontumisen.

Batteries Directive

Paristoja ei saa hävittää kotitalousjät-
teen mukana. Käyttäjät ovat lakisäätei-
sesti velvollisia palauttamaan käytetyt
paristot. Paristot voi palauttaa käytön

jälkeen maksuttomasti esimerkiksi lähimpään liik-
keeseen tai keräyspisteeseen. Paristot on merkitty
jäteastian kuvalla, jonka yli on vedetty rasti, ja hai-
tallisen aineen kemiallisella merkillä (esimerkiksi
kadmiumin kemiallinen merkki on Cd, elohopean
Hg ja lyijyn Pb).
Suojaa ympäristöämme ympäristölle haitalliselta
rasitukselta.

Advertising