Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 39

Advertising
background image

77

DE

76

DE

Sv

Sv

6. Fokusering

• Du ställer in skärpan på
önskat avstånd genom att
vrida på avståndsringen på
objektivet.
• Bildförstärkarrörens fulla
prestanda uppnås när

objektivbländaren är helt öppen (motsvarar det
lägsta bländartalet).

Anvisningar för säker användning

• Vid dagsljus är endast användning med fastskru-
vat objektivskydd eller liten objektivbländare (högt
bländartal) tillåten.
• Du bör undvika att titta mot för ljusa ljuskällor
vid mörker, eftersom detta kan leda till att rören
skadas.
• Om batterikontrollen tänds måste batterierna
bytas ut så snart som möjligt.
• Höga temperaturer bör undvikas, eftersom de
reducerar de mörkerseende rörens livslängd (var
försiktig vid förvaring i fordon osv.).
• Håll inte apparaten med objektivet i solen eller
starkt strålande ljuskällor.
• Vid förvaring över längre tid ska batterierna tas
ut ur apparaten.
Använd endast batterityper som inte läcker.

Funktionskontroll

Om du inte får någon bild på din NC 2 efter påslag-
ning går du tillväga enligt följande:

• Om bildskärmen inte tänds:
1. Objektivbländare i C-läge: ställ in objektivblän-

daren på sitt största värde (lägsta bländartal).

2. Batterierna är tomma: Tag ut båda batterierna

och sätt in dem igen enligt anvisningarna under
„Iläggning av batterierna“. Om bildskärmen fort-
farande inte tänds sätter du in helt nya batterier.
Skulle detta inte heller fungera är apparaten
defekt. Skicka apparaten till reparation.

• Om bildskärmen „brusar“ kraftigt:
Kontrollera om dagsljusbländaren på objektiv-

sidan har tagits bort och objektivbländaren är
öppen (dvs. lågt bländartal). Kontrollera aktuella
ljusförhållanden. Är det helt mörkt (under 0,1
mlx) kan bildförstärkarrören inte skapa en till-
räcklig bildkontrast och bilden börjar „brusa“.

• Svarta punkter på bildskärmen: kontrollera om

täckglaset är smutsigt.

Underhåll och skötsel

Rengör smutsiga optikdelar med en liten pensel
eller en mjuk duk och sedan med optikrengörings-
duken. Om smutsen är svår att få bort kan du
andas på optiken innan du rengör den.

Advertising