Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 43

Advertising
background image

85

DE

84

DE

FI

FI

kantohihna

Voit säätää kantohihnan
itsellesi sopivaksi avaamal-
la sitä ja säätämällä hih-
nan pituutta tarralukosta.
Sulje hihnan kiinnitys sen
jälkeen.

käyttöönotto

HUomIo: päivänvalossa laitetta saa käyttää vain päivä-
nvalosuojuksen ollessa paikallaan tai objektiivin aukon
ollessa säädettynä minimiin (suurimmalle aukkoluvulle)!

Jos herkkä valokatodi saa liian voimakasta valoa
pitkiä aikoja, saattaa vahvistinputken käyttöaika
lyhentyä.

1. kytkeminen päälle

Laite kytketään päälle painamalla lyhyesti virta-
kytkintä. Paina samaa kytkintä uudestaan, kun
haluat sammuttaa laitteen. Jos kytkintä ei käytetä,
sammuttaa NC 2:n elektroniikka laitteen auto-
maattisesti 3-4 minuutin kuluttua.

2. paristovalvonta

Kun näkökentän reunassa syttyy punainen merk-
kivalo, riittää pariston virtaa enää n. 1 tunnin
käyttöön.

3. Infrapunavalaisin

Jos valoa on liian vähän, voidaan kytkeä infrapu-
navalaisin päälle kääntämällä kytkimen kahvaa
ulospäin. Laitteen ollessa sammuksissa infrapuna-
valaisin on aina pois päältä. Kun infrapunavalaisin
on kytketty päälle, pitäisi huomata kuvan selvä
kirkastuminen.

4. Diopterikorjaus

• Tarkennuspyörässä on
nokka nollamerkinnän koh-
dalla. Näin tunnistaa myös
pimeydessä tarkennuspy-
örän asennon.
• Normaalinäöllä eli nolla-

asennossa tarkennuspyörän nokka osoittaa ylöspä-
in ja on samassa tasossa kuoren nokan kanssa.
• Silmän näöntarkkuuden korjaamiseksi tarken-
nuspyörää käännetään nolla-asennosta oikealle,
jos silmä on kaukotaittoinen, tai vasemmalle, jos
silmä on likitaittoinen, kunnes vahvistinputken
kuva näyttää optimaalisen terävältä.
• Tarkennuspyörässä yksi viiva vastaa yhtä diop-
teria.

5. käännettävä silmäsuppilo

Jos käytät silmälaseja NC 2:n yhteydessä, käännä
silmäsuppilo taakse, jotta pystyt näkemään koko
näkökentän.

Advertising