Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 47

Advertising
background image

93

DE

92

DE

DA

DA

Apparatbeskrivelse

Generelt

• SWAROVSKI OPTIK NC 2 er konstrueret til
natobservering ved hjælp af restlysforstærkning.
• Ingen yderligere belysning behøves, eftersom det
altid eksisterende restlys (f.eks. stjerner, måne, lys
fra byer på afstand) forstærkes.
• For det tilfældes skyld at dette restlys er for
svagt til lysforstærkeren, er der indbygget en
infrarød lyskilde til ekstra belysning af objekter i
nærheden.
• Eventuelle urenheder, som f.eks. punkter, pletter
osv. er tilladte efter internationalt gyldige normer,
og har ingen negativ effekter på NC 2s funktion.
• C-Mount koblingen på objektivsiden muliggør
anvendelse af video eller TV-objektiver såvel som
et hvilket som helst fotoobjektiv. Mellemringen,
som skal bruges til fotoobjektiver, fås hos foto-
handleren.
• Stativgevindet muliggør montage af NC 2 på alle
almindelige fotostativer. Hvis stativets gevind ikke
er 1/4˝ men 3/8˝, kan du skrue bøsningen ud af
gevindet (f.eks. med en mønt).

Samling

NC 2 består af appara-
thuset og et separat leveret
objektiv med adapterring og
objektivdæksel.

Isætning af batterier

• Fjern først skuen fra bat-
teridækslet ved at dreje den
mod uret (f.eks. med en
mønt) løft derefter batteri-
dækslet af.
• 2 stk. „Mignon“-Batterier
1,5 V type AA hhv. 1,2 V
opladelige batterier isættes
som angivet.
• Sæt batteridækslet på
igen, skru skruen mod uret
til den ikke kommer læn-
gere.

• Hvis du ved et uheld kommer til at sætte batte-
rierne forkert i, forhindrer en mekanisk polbesky-
ttelse, at det følsomme billedforstærkerrør tager
skade.

• Fjern dækslet fra objekti-
venden af apparathuset.
• Skru adapterringen, som
er leveret sammen med
objektivet, på apparathuset
således at pakningen ven-
der mod apparathuset.

• Skru det tilhørende objektiv på og stil objektiv-
blænden tilbage på dens højeste værdi (svarer til
mindste blændeåbning).
• Du kan skrue objektivdækslet på adapterringen
med en kort drejning.

Advertising