Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 33

Advertising
background image

65

DE

64

DE

NL

NL

3. Infrarood verlichting

Als het restlicht te zwak is, kan de infrarood
verlichting bijgeschakeld worden door de greep
van de schakelaar naar buiten te draaien. Bij uit-
geschakeld instrument is de infrarood verlichting
altijd uitgeschakeld. Als u de infrarood verlichting
inschakelt, moet u een duidelijke opheldering van
het beeld kunnen waarnemen.

4. Dioptrie-instellung

• De dioptriestelring heeft
een neusje, waarop de nul-
markering aangebracht is.
Zo is ook in het donker de
positie van de dioptriestel-
ring te herkennen.

• In de nulstand voor het oog met normaal
gezichtsvermogen wijst het neusje van de dioptrie-
stelring naar boven en is congruent met de brug
op de behuizing.
• Ter correctie van een oogafwijking draait u de
dioptriestelring vanuit de nul-dioptriestand naar
rechts (vérziend oog) resp. naar links (bijziend oog)
om zo de optimale scherpte van het beeldscherm
van de beeldversterkingsbuis in te stellen.
• Eén maatstreepje op de dioptriestelring is één
dioptrie.

5. omplooibare oogklep

Mocht u de NC 2 met bril gebruiken, plooi de oog-
klep dan om, zodat u het volledige gezichtsveld ter
beschikking hebt.

6. Scherpstelling

• Het scherpstellen over
een willekeurige afstand
vindt door draaien van de
afstandsring op het objec-
tief plaats.
• De optimale prestaties

van de beeldversterkingsbuis worden bereikt, als
het diafragma van het objectief geheel geopend is
(stemt overeen met het kleinste diafragmagetal).

tips voor de bedrijfsveiligheid

• Bij daglicht alleen met opgeschroefd objectief-
deksel of klein objectief-diafragma (groot diafrag-
magetal) in gebruik nemen.
• U moet vermijden in het donker naar zeer hel-
dere lichtbronnen te kijken, omdat de buis dan
beschadigd kan worden.
• Begint de batterijcontrole te branden, dan moet
u de batterijen zo snel mogelijk vervangen.
• Hoge temperaturen moeten principieel ver-
meden worden, omdat ze de levensduur van de
nachtzichtbuis reduceren (Let op bij het bewaren
in auto´s e.d.).
• Instrument met het objectief niet in de zon of
intensief stralende lichtbronnen houden.
• Wordt het instrument langere tijd bewaard, dan
moeten de batterijen eruit verwijderd worden.
Gebruik alleen lekbestendige batterij-types.

Advertising