Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 50

Advertising
background image

99

DE

98

DE

DA

rU

• Synlige sorte punkter på skærmen: Kontroller

om dækglasset er beskidt.

vedligehold og rengøring

Rens beskidt optiske dele først med en støvpensel
eller med en blød klud og derefter med en optik-
rens-klud. Fugt optikken først ved at ånde på den
ved mere fastsiddende urenheder.

Vær specielt opmærksom på at:
• Glasflader holdes fri for olie og fedt.
• Glasfladerne ikke berøres.
• Undgå ridser i glasfladerne.

tilbehør

kameraadapter

Som specialtilbehør leverer vi en kameraadapter,
som skrues på NC 2 i stedet for øjemuslingen, og
gør det muligt at fotografere med et spejlrefleks-
kamera.

SwArovSkI optIk cleaning Set

SWAROVSKI OPTIK Cleaning sættet fås i en
praktisk bæltetaske og indeholder fugtige rens-
ningsklude, rensningspensel og – væske og en
microfiberklud.
Grundig og regelmæssig brug af rengøringsmateri-
aler af høj kvalitet øger dit apparats levetid.

Alle angivelser er typiske værdier.

Ret til ændringer mht. udførelse og levering

samt trykfejl forbeholdes. BA-652-03, 12/2012

8

4

5

12

1

2

11

Корпус

Advertising