Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 37

Advertising
background image

73

DE

72

DE

Sv

Sv

montering

Apparaten NC 2 består
av en grundstomme samt
ett objektiv som levereras
separat med adapterring
och objektivskydd.

• Avlägsna grundstommens
skydd på objektivsidan.
• Skruva fast den med
objektivet medföljande
adapterringen på grund-
stommen så att tätnings-
ringen pekar i grundstom-
mens riktning.

• Skruva på det tillhörande objektivet och ställ in
objektivbländaren på det högsta värdet (motsvarar
det lägsta bländartalet).
• Objektivskyddet fäster du på adapterringen med
en lätt vridning.

Iläggning av batterierna

• För att avlägsna batte-
riskyddet vrider du batte-
riskyddsskruven (t.ex. med
ett mynt) moturs och tar av
batteriskyddet.

• Använd 2 „Mignon“-bat-
terier 1,5 V typ AA eller
1,2 V Accu och sätt in dem
enligt beskrivningen.
• Sätt fast batteriskyddet
och skruva fast batteris-
kyddsskruven medurs tills

det tar emot.
• Om du råkat sätta i batterierna på fel håll för-
hindrar ett mekaniskt backspänningsskydd att de
högkvalitativa bildförstärkarrören skadas.

Batteries Directive

Batterier får inte i slängas i hushålls-
sopor, utan du måste enligt lag lämna
in förbrukade batterier för omhänder-
tagande. Du kan lämna in batterierna

någonstans i närheten (t.ex. i handeln eller till
kommunala insamlingsstationer) utan kostnad när
de är slut. Batterier är märkta med en överkryssad
soptunna samt den kemiska symbolen för det
skadliga ämnet, nämligen „Cd“ för kadmium, „Hg“
für kvicksilver och „Pb“ för bly.
Tillsammans kan vi skydda vi vår gemensamma
natur mot miljöfarliga ämnen.

Advertising