Swarovski Optik NC 2 User Manual

Page 41

Advertising
background image

81

DE

80

DE

FI

FI

10

3

9

13

6

7

Nc 2

1 Objektiivisuojus (päivänvalosuojus)
2 Objektiivi
3 Virtakytkin
4 Infrapunavalaistus
5 IR-kytkin
6 Okulaari
7 Paristokansi
8 Jalustaliitin (ilman kuvaa)
9 Tarkennuspyörä
10 Kantohihna
11 Sovitinrengas
12 Perusrungon suojus
13 Käännettävä silmäsuppilo

Saatavissa olevat lisävarusteet: www.SwArovSkIoptIk.com.

Kiitos, että valitsit SWAROVSKI OPTIK in tuot-
teen! Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä

kauppiaaseesi tai suoraan meihin osoitteessa
www.SwArovSkIoptIk.com.

wEEE/ElektroG

Tämä merkintä viittaa siihen, ettei tätä
tuotetta saa hävittää kotitalousjätteen
mukana WEEE-direktiivin (sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskeva direk-
tiivi) ja kansallisten lakien mukaan.

Tämä tuote on toimitettava sille tarkoitettuun
keräyspisteeseen. Tietoja sähkö- ja elektroniik-
kalaiteromun keräyspisteistä saa asianomaisilta
kunnallisilta laitoksilta tai sähkö- ja elektroniikka-
laiteromun valtuutetusta vastaanottopisteestä.

Tämän tuotteen oikeanlainen hävittäminen edistää
luonnonsuojelua ja estää luonnolle ja ihmisten
terveydelle aiheutuvia mahdollisia haittoja, joita voi
esiintyä, jos tuotetta käsitellään asiaankuulumatto-
malla tavalla.

Laitteen kuvaus

Yleistä

• SWAROVSKI OPTIK NC 2 -valovahvistin kehitelti-
in yöllistä havainnointia varten.
• Havaintojen teko onnistuu ilman ylimääräistä
valonlähdettä, koska laite vahvistaa ympäristössä
olevaa, esim. tähdistä, kuusta tai taajamista peräi-
sin olevaa valoa.
• Olosuhteisiin, joissa valitsee täydellinen pimeys,

Advertising