Instalacja acp bacnet – LG PQNFB17C0 User Manual

Page 101

Advertising
background image

Instalacja ACP BACnet

5

Instalacja ACP BACnet

Instalacja ACP BACnet

Ten rozdział opisuje sposób instalacji platformy ACP BACnet.

Instalację platformy APC należy wykonać w następującej kolejności.

KROK 1. Zapoznanie się ze środkami ostrożności obowiązującymi podczas instalacji.

Przed instalacją platformy ACP BACnet należy zapoznać się ze środkami ostrożności.

KROK 2. Zapoznanie się z diagramem połączeń przewodów całego systemu.

Należy zapoznać się z diagramem połączeń przewodów w miejscu, w którym
instalowane będzie platforma ACP BACnet.

KROK 3. Konfiguracja adresu jednostki wewnętrznej

Adres platformy ACP BACnet należy ustawić tak, aby nie pokrywał się z
adresem łączącej jednostki wewnętrznej.

KROK 4. Konfiguracja płytki PI485 i podłączanie przewodów

Należy poprawnie skonfigurować przełącznik DIP płytki PI485 i podłączyć
przewód komunikacyjny RS-485.

STEP 5. Instalacja platformy ACP BACnet i podłączanie przewodów

Należy zainstalować platformę ACP BACnet i skonfigurować sieć oraz pozostałe ustawienia.

KROK 6. Ustawienie adresu sieciowego platformy ACP BACnet

Należy ustawić adres sieciowy, aby móc uzyskać dostęp do platformy ACP BACnet przez internet.

KROK 7. Konfiguracja funkcji platformy ACP BACnet

Ustawić język, zapotrzebowanie, korzystanie z harmonogramu, wyświetlacza
mocy itp.

KROK 8. Konfiguracja środowiska dostępu Web GUI

Należy skonfigurować środowisko dostępu w Web GUI, programie opera-
cyjnym platformy ACP BACnet.

KROK 9. Wprowadzenie informacji o jednostce zewnętrznej i wentylatorze

Należy skonfigurować środowisko dostępu w Web GUI, programie opera-
cyjnym platformy ACP BACnet.

KROK 10. Sprawdzenie poprawności instalacji

Należy sprawdzić, czy platforma ACP BACnet została prawidłowo zainstalowana.

OSTRZEŻENIE

Instalacja platformy ACP BACnet

• Platformę ACP BACnet należy zainstalować w ściśle określony sposób. Dlatego instalacja

opisana w tym rozdziale powinna być wykonana przez wykwalifikowaną osobę.

• Pytania dotyczące instalacji należy kierować do centrum serwisowego lub certyfikowanej

przez nas firmy zajmującej się profesjonalnym montażem produktu.

!

POL

SKI

Advertising