LG PQNFB17C0 User Manual

Page 90

Advertising
background image

ACP BACnet kurulumu sırasında kontrol edilecek noktalar

- Tek bir RS-485 iletişim hattına bağlı PI485 sayısı

ACP BACnet, iç ünite bağlantısı için 4 adet RS-485 bağlantı noktası sağlamaktadır. (CH 1~4)
Tek bir RS-485 bağlantı noktasına dış üniteye yönelik en fazla 1 adet 16 PI485 ve TEKLİ/hava-
landırma için en fazla 31 adet PI485 bağlanabilir.

- Tek bir ACP BACnetʼye bağlanabilecek iç ünite sayısı

Tek bir ACP BACnetʼye en fazla 256 adet iç ünite bağlanabilir. Tek bir RS-485 bağlantı notasına,
ACP BACnetʼye bağlanabilecek maksimum sayı olan 256 adet iç ünitenin tamamı bağlanabilir.
Ancak RS-485ʼin iletişim performansını iyileştirmek için 4 bağlantı noktasına bölünmesi ve bağ-
lanması önerilir.

- RS-485 iletişim kablosu bağlantısı

RS-485 iletişim kablosu bağlantısında bir kutupluluk vardır, bu yüzden iki kablonun bağlantısını
ters yapmamaya dikkat edin. RS-485 iletişim kablosunun uzunluğunun toplamda 1 kilometreyi
geçmemesini sağlayın. RS-485 iletişim kablosu BUS tipiyle bağlanmalıdır.

- ACP BACnetʼnin IP adresi

ACP BACnetʼnin IP adresi, Ağ Geçidi adresi ve Ağ maskesi adresi ilgili sitenin ağıdan sorumlu
kişiden istenmelidir.

İKAZ

Havalandırma ekipmanının RS-485 Bağlantısı

• Havalandırma ekipmanını bağlamak için, klimaya bağlanan RS-485 iletişim bağlantı nok-

talarından başka bağlantı noktalarının kullanılması önerilir.

!

TÜRK

ÇE

ACP BACnet Kurulumu

6

Advertising