Wskazówki dot. oszczędności energii – LG PQNFB17C0 User Manual

Page 98

Advertising
background image

• Nie wychładzać nadmiernie wnętrza. Może to być szkodliwe dla zdrowia i powodować większe

zużycie energii elektrycznej.

• W czasie pracy klimatyzatora zasłonić okna przed dostępem promieni słonecznych za pomocą

żaluzji, rolet lub zasłon.

• Trzymać drzwi i okna szczelnie zamknięte w czasie pracy klimatyzatora.
• Ustawić kierunek przepływu powietrza pionowo lub poziomo, aby zapewnić cyrkulację powietrza w

pomieszczeniu.

• Zwiększyć prędkość wentylatora, aby szybko schłodzić lub podgrzać powietrze w pomieszczeniu w

krótkim czasie.

• Regularnie otwierać okna w celu wentylacji, ponieważ jakość powietrza w pomieszczeniu może

ulec pogorszeniu, gdy klimatyzator pracuje przez wiele godzin.

• Czyścić filtr powietrza co 2 tygodnie. Kurz i zanieczyszczenia nagromadzone w filtrze mogą

blokować przepływ powietrza lub osłabiać funkcję chłodzenia/odwilżania.

Należy pamiętać

Tutaj zszywaczem należy przymocować paragon w celu przedstawienia daty zakupu i skorzystania z
gwarancji. Tutaj należy zanotować numer model i numer seryjny urządzenia:

Numer modelu :

Numer seryjny :

Dane te znajdują się na naklejce z boku urządzenia.

Miejsce zakupu (dystrybutor) :

Data zakupu :

Poni

żej znajdują się wskazówki, dzięki którym można zminimalizować zużycie energii w czasie

u

żytkowania klimatyzatora. Poniższe instrukcje pozwalają używać klimatyzatora w sposób

bardziej wydajny:

WSKAZÓWKI DOT. OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

POL

SKI

WSKAZÓWKI DOT. OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

2

UWAGA

!

• Opisy produktów oraz fotografie, które są zawarte w tym dokumencie darmo bolca ACP

BACnet podana na podstawie (PQNFB17C1 nazwa modelu)
ACP BACnet Free volt (PQNFB17C0)
ACP BACnet 24V (PQNFB17C1)

Advertising