LG PQNFB17C0 User Manual

Page 102

Advertising
background image

Punkty kontrolne podczas instalacji platformy ACP BACnet

- Numer płytki PI485 podłączonej do jednej linii komunikacyjnej RS-485

Platforma ACP BACnet zawiera 4 porty RS-485 do podłączenia jednostki wewnętrznej. (CH
1~4)
Do jednego portu RS-485 można podłączyć do 16 płytek PI485 dla jednostki zewnętrznej oraz
do 31 płytek PI485 for SINGLE/ventilation.

- Liczba jednostek wewnętrznych, które można podłączyć do platformy ACP BACnet

Do jednej platformy ACP BACnet może być podłączonych do 256 jednostek wewnętrznych.
Do jednego portu RS-485 portu można podłączyć wszystkie 256 jednostek wewnętrznych, czyli
maksymalną liczbę, która może zostać podłączona do platformy ACP BACnet.
Jednak w celu poprawy wydajności komunikacji RS-485 zaleca się podzielić tę liczbę między 4
porty.

- Podłączanie kabla komunikacyjnego RS-485

Ze względu na polaryzację podłączenia przewodu komunikacyjnego RS-485 należy uważać,
aby nie podłączyć dwóch kabli odwrotnie.
Długość przewodu komunikacyjnego RS-485 nie może przekraczać 1 km.|
Przewód komunikacyjny RS-485 należy podłączyć w systemie BUS.

- Adres IP platformy ACP BACnet

O adres IP platformy ACP BACnet, adresy bramy oraz maski sieci należy wystąpić do osoby
odpowiedzialnej za sieci w miejscu instalacji.

OSTRZEŻENIE

RS-485 Podłączanie urządzenia wentylującego

• Aby podłączyć urządzenie wentylacyjne, zaleca się korzystać z innych portów niż porty

komunikacyjne RS-485, które są podłączone do klimatyzatorów.

!

POL

SKI

Instalacja ACP BACnet

6

Advertising