Acp bacnet ağ adresinin ayarlanması, Acp bacnet ortamını yapılandırmadan önce – LG PQNFB17C0 User Manual

Page 94

Advertising
background image

ACP BACnet Kurulumu

ACP BACnet ağ adresinin ayarlanması

ACP BACnetʼyi kablo yoluyla çeşitli cihazlara bağladıktan sonra ACP BACnetʼnin ağ ortamı ACP
BACnet kullanılarak ayarlanmalıdır. ACP BACnetʼnin kullanılması için aşağıdaki bilgiler ayarlan-
malıdır.

- ACP BACnetʼnin IP adresi

- Ağ geçidi adresi

- Ağ maskesi

ACP BACnet ortamını yapılandırmadan önce

ACP BACnetʼnin ağ ortamı, ACP BACnetʼnin ön tarafındaki LCD ve düğmeler ile ayarlanabilir.

Mevcut ACP BACnet bilgileri ve menü LCD üzerinde görüntülenir ve menü, AYAR ve düğme-
sine ve Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ (

▲, ▼, ◀, ▶) düğmelerine basarak değiştirilebilir ve seçilebilir.

İKAZ

Ağ ortamı bilgilerinin ayarlanması

• Yukarıdaki bilgiler girilmezse iletişim hatası oluşabilir veya ACP BACnet ile denetim yap-

mak mümkün olmayabilir. Bu doğru şekilde giriş yapmaya dikkat edin.

!

PQNFB17C0

PQNFB17C0

TÜRK

ЗE

10

Advertising