Mocowanie platformy acp bacnet do ściany, Podłączanie kabla rs-485 do platformy acp bacnet, Pol ski – LG PQNFB17C0 User Manual

Page 105

Advertising
background image

Instalacja ACP BACnet

9

Mocowanie platformy ACP BACnet do ściany

Platformę ACP BACnet można przymocować do ściany.
Aby to zrobić, należy postępować według poniższych wskazówek.
Poniżej znajduje się opis montażu platformy ACP BACnet na przykładzie mocowania do ściany.

- Zdecydować o miejscu mocowania platformy ACP BACnet.

Przed instalacją sprawdzić, czy istnieje możliwość podłączenia platformy do przewodu zasila-
jącego, RS-485 i LAN.

- Przymocować do ściany za pomocą śrubokręta. Mocowanie może odbyć się, tak jak pokazano

na ilustracji, w zależności od miejsca mocowania.

PQNFB17C0

Podłączanie kabla RS-485 do platformy ACP BACnet

Po zamontowaniu platformy ACP BACnet należy do niej podłączyć kabel RS-485, który został
wcześniej podłączony do płytki PI485. W celu podłączenia przewodu RS-485, należy postępować
według następującej kolejności.

- Spośród wśród złączy, które mogą być podłączone do platformy ACP BACnet, podłączyć

końcówkę kabla RS-485 podłączonego do wyjścia BUS-A płytki PI485 do części Tx. Następnie
podłączyć końcówkę kabla RS-485 podłączonego do wyjścia BUS-B płytki PI485 do części Rx.

- Kabel RS-485 podłączony do płytki PI485 należy podłączyć do portu (port RS-485) platformy

ACP BACnet.
Podłączyć wtyczkę łączącą kabel RS-485 do jednego z portów CH1 ~ CH4.
Spośród 1~6 dostępnych portów CH ports należy ją podłączyć do jednego z portów 1~4.

PQNFB17C0

POL

SKI

Advertising