LG PQNFB17C0 User Manual

Page 96

Advertising
background image

12

ACP BACnet Kurulumu

TÜRK

ÇE

İKAZ

Uyumdan sorumlu üretici tarafından onaylanmayan de

ğişiklikler veya modifikasyonlar

ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

!

Sınıf A cihazı

NOT

!

Bu ekipman, A Sınıfı dijital cihaz sınırlarına göre test edilmi

ş ve uygun bulunmuştur FCC

Kuralları bölüm 15'e.

Zararlı parazitlere kar

şı pro-vide makul koruma için tasarlanmıştır zaman ekipman ticari bir

ortamda çalı

ştırıldığında.

Bu ekipman yüklü de

ğilse, üretir, kullanır ve yayabilir radyo frekansı enerjisi ve talimat

kılavuzuna uygun olarak kullanılan, zararlı parazitlere radyo neden olabilir ileti

şim. Bir yerleşim

bölgesinde bu ekipmanın kullanılması zararlı neden olabilir parazit bu durumda kullanıcının
kendi hesabına giri

şimi düzeltmek için gerekli olacaktır.

Eski cihazınızın atılması

1 Ürünün üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması, ürünün

Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.

2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makam-

larca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.

3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, gerek çevre gerek insan sağlığı açısından

potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen

bulunduğunuz yerdeki belediye, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğü veya ürünü satın aldığınız
mağaza ile temasa geçin.

5 EEE Yönetmeliğine uygundur.

Advertising