Acp bacnet’nin duvara sabitlenmesi, Rs-485 kablosunun acp bacnet’ye bağlanması, Türk çe – LG PQNFB17C0 User Manual

Page 93

Advertising
background image

ACP BACnet Kurulumu

TÜRK

ÇE

9

ACP BACnet’nin duvara sabitlenmesi

ACP BACnet, duvara sabitlenerek kurulabilir.
ACP BACnetʼyi uygun bir yere kurmak için aşağıdaki açıklamalara göre çalışma yapın.
Burada ACP BACnetʼnin duvar üzerine kurulmasına ilişkin bir örnekle birlikte ACP BACnetʼnin
nasıl kurulacağı açıklanmaktadır.

- ACP BACnetʼnin kurulacağı yeri belirleyin.

ACP BACnetʼyi kurmadan önce ACP BACnetʼnin güce, RS-485ʼe ve LAN kablosuna bağlanması
için uygun bir yer olup olmadığını kontrol edin.

- Tornavida kullanarak duvara sabitleyin.

Kurulacak yere göre aşağıdaki şekildeki gibi sabitlenebilir.

PQNFB17C0

RS-485 kablosunun ACP BACnet’ye bağlanması

ACP BACnetʼyi kurulum yerine sabitledikten sonra PI485ʼe bağlanan RS-485 kablosu ACP BAC-
netʼye bağlanacaktır. RS-485 kablosunu ACP BACnetʼye bağlamak için çalışmaları aşağıdaki sı-
rada gerçekleştirin.

- İlk önce ACP BACnetʼye bağlanabilecek konektörlerden PI485ʼin BUS-A kısmına bağlı RS-485

kablosunun ucunu Tx kısmına bağlayın. Ardından PI485ʼin BUS-B kısmına bağlı RS-485 kablo-
sunun ucunu Rx kısmına bağlayın.

- PI485ʼe bağlanan RS-485 kablosu ACP BACnetʼnin CH bağlantı noktasına (RS-485 bağlantı

noktası) bağlanacaktır.
RS-485 kablosuna bağlanan konektörü CH1 ~ CH4 arasındaki bağlantı noktalarından bir tane-
sine takın.
1~6 arasında CH bağlantı noktası bulunmaktadır ve kullanım için 1~4 arasındaki bağlantı nokta-
larından bir tanesine takılmalıdır.

PQNFB17C0

Advertising