Iç ünite adresinin ayarlanması – LG PQNFB17C0 User Manual

Page 91

Advertising
background image

İç ünite adresinin ayarlanması

Tek bir ACP BACnetʼye bağlanan tüm kurulum yapılandırması dikkate alarak her iç ünitenin adre-
sini örtüşmeyecek şekilde ayarlayın. İç ünite adresine onaltılı formatta 00~FF arasında değer
ayarlanabilir.

Aşağıdaki örnekte iç ünite adresi ayarlanmaktadır.

ACP BACnetʼnin AC Yöneticisi ile ara bağlantısı yapıldığında havalandırma beraberinde kurulabi-
lir ve denetlenebilir.

Yukarıdaki şekilde, 30 ve 31 adreslerinin havalandırmalara ayarlandığı ve ACP BACnetʼye bağ-
landığı bir örnek gösterilmektedir.

NOT

!

İç ve dış ünite sayısının atanması

• Dış ünite ürünü Multi V ise sistemin kolay bir şekilde oluş-

turulması ve sınıflandırılması için adresin, dış ünite sayısı
olarak adresin ilk hanesinin ayarlayarak ve ikinci haneyi iç
ünite sayısı olarak sınıflandırarak atanması önerilir.

Dış ünite

(grup) sayısı

iç ünite sayısı

ventilator

ventilator

NOT

!

iç ünitenin merkezi denetim adresinin ayarlanması

• Merkezi denetim adresi ayar yöntemi her iç ünite ürünü veya uzaktan kumanda tipi için farklı

olabilir, bu yüzden adresi iç ünite ürününün veya kablolu uzaktan kumandanın kılavuzuna
bakarak ayarlayın.

7

TÜRK

ÇE

ACP BACnet Kurulumu

Advertising