Acp bacnet kurulumu – LG PQNFB17C0 User Manual

Page 89

Advertising
background image

ACP BACnet Kurulumu

TÜRK

ÇE

5

ACP BACnet Kurulumu

ACP BACnet Kurulumu

Bu bölümde kullanılacak ACP BACnetʼnin nasıl kurulacağı açıklanmaktadır.

ACP BACnetʼyi kullanmak için kurulum, aşağıdaki sırada gerçekleştirilmelidir.

1. ADIM. ACP BACnet kurulumu sırasında uyarıları kontrol edin

ACP BACnetʼyi kurmadan önce uyarıları kontrol edin.

2. ADIM. Tüm sistemin kablo bağlantı şemasını inceleyin

ACP BACnetʼnin kurulduğu sahanın kablo bağlantı şemasını inceleyin.

3. ADIM. İç ünite adresini ayarlayın

ACP BACnetʼnin adresini bağlanan iç üniteyle örtüşmeyecek şekilde ayarlayın.

4. ADIM. PI485ʼyi ayarlayın ve kabloları bağlayın

PI485ʼnin DIP anahtarını doğru şekilde ayarlayın ve RS-485 iletişim kablo-
sunu bağlayın.

5. ADIM. ACP BACnetʼyi kurun ve kabloları bağlayın

ACP BACnetʼyi kurun ve ağ ayarlarını ve diğer ayarları yapın.

6. ADIM. ACP BACnet ağ adresini ayarlayın

İnternet üzerinden ACP BACnetʼye erişilebilecek ağ adresini ayarlayın.

7. ADIM. ACP BACnet işlevlerini ayarlayın

Dili, azami/istenen değeri, programın ve güç ekranının vb. kullanılıp kullanıl-
mayacağını ayarlayın.

8. ADIM. Web GUI erişim ortamını ayarlayın

ACP BACnetʼnin çalışma programı olan Web GUIʼde erişim ortamını ayarlayın.

9. ADIM. İç ünite ve havalandırma bilgilerini girin

ACP BACnetʼnin çalışma programı olan Web GUIʼde erişim ortamını ayarlayın.

10. ADIM. ACP BACnetʼ kurulumunu doğrulayın ve kontrol edin

ACP BACnetʼnin doğru şekilde kurulup kurulmadığını doğrulayın ve kontrol edin.

İKAZ

ACP BACnet Kurulumu

• ACP BACnet kurulum çalışması, mesleki teknik bilgi gerektirir. Bu yüzden bu bölümde

tarif edilen kurulum onaylı kurulum uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.

• Kuruluma ilişkin herhangi bir soru veya taleple ilgili olarak tarafımızca onaylı servis mer-

kezine veya profesyonel kurulum ofisine başvurun.

!

Advertising