Krótka instrukcja – LG PQNFB17C0 User Manual

Page 97

Advertising
background image

www.lg.com

KRÓTKA INSTRUKCJA

TYP : BACnet Gateway(ACP BACnet)
MODEL : PQNFB17C0, PQNFB17C1

• Przeczytaj ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i stosuj je podczas instalacji

i użytkowania urządzenia.

• Przewodnik ma na celu bezpieczeństwo osoby instalującej urządzenie,

użytkownika oraz ochronę mienia.

• Po przeczytaniu instrukcji należy przechowywać ją w miejscu, do którego

użytkownik ma w każdej chwili dostęp.

• Dalsze informacje znajdują się w instrukcji na płycie CD.

POL

SKI

Advertising