LG PQNFB17C0 User Manual

Page 107

Advertising
background image

Instalacja ACP BACnet

Włącz platformę ACP BACnet, aby ustawić środowisko sieciowe.

Włączanie platformy ACP BACnet

Przy włączonym zasilaniu wyświetlany jest ekran uruchamiania platformy ACP BACnet, tak jak
pokazano na poniższym rysunku. Po zakończeniu rozruchu pojawia się ekran początkowy plat-
formy ACP BACnet.

4/-TMK\ZWVQK[

?IQ\NWZJWW\QVOŊ

4/*)+VM\

;?^MZ

18! 
/?! 

UWAGA

!

Wersja oprogramowania

• Wersja oprogramowania platformy ACP BACnet jest

wyświetlana na ekranie początkowym ACP BACnet.
Ponadto wersje oprogramowania mogą się różnić w
zależności od daty produkcji platformy ACP BACnet.

4/*)+VM\

;?^MZ

18! 
/?! 

11

POL

SKI

Advertising