Önemli güvenlik önlemleri, Uyari, Ikaz – LG PQNFB17C0 User Manual

Page 87: Kuzineyi kullanmadan önce tüm talimatlari okuyun

Advertising
background image

3

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

KUZINEYI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

Tehlikeli durumlardan sakınmak ve pik sağlamak için aşağıdaki önlemleri uygun ürününüzün per-
formansı

UYARI

Yönleri göz ardı edilir zaman ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilir

İKAZ

Yönleri göz ardı edilir zaman küçük yaralanma veya ürün zarar verebilir

UYARI

• Kurulum veya yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarımlar, size ve başkalarına tehlikelere yol

açabilir.

• Kurulum ile birlikte, yerel kodları yokluğunda, yerel yapı mevzuatına uymak ya ZORUNLU Mil-

leti Elektrik Yasası NFPA 70/ANSI C1-1003 veya mevcut sürümü ve Elektrik Kanada Kod Part1
CSA C.22.1.

• Kılavuzda yer alan bilgiler yetkili bir servis teknisyeni tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış-

tır güvenlik prosedürlerine aşina ve uygun araçları ve test cihazları ile donatılmıştır.

• Dikkatle okuyun ve bu kılavuzdaki tüm talimatlara uyulmaması, ekipman arızaya neden olabilir

maddi hasar, kişisel yaralanma ve / veya ölüm.

Montaj

• Ürün kurulumuyla ilgili her soru servis merkezine veya profesyonel kurulum ofisine sorulmalıdır.

- Yangına, elektrik çarpmasına, patlamaya veya yaralanmaya sebep olabilir.

• Kurulu ürünün tekrar kurulmasıyla ilgili olarak servis merkezine veya profesyonel kurulum ofisine baş-

vurun.
- Yangına, elektrik çarpmasına, patlamaya veya yaralanmaya sebep olabilir.

• Lütfen standart parçalar kullanın.

- Yangına, elektrik çarpmasına, patlamaya, yaralanmaya veya arızaya sebep olabilir.

• Ürünün yakınında yanıcı gaz veya tutuşabilir malzeme bulundurmayın veya kullanmayın.

- Yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

• Ürünü gelişigüzel sökmeyin, onarmayın veya ürün üzerinde değişiklik yapmayın.

- Ürünün arızalanmasına sebep olabilir.

• Yağmur damlasının düşebileceği bir yere kurulum yapmayın.

- Ürünün arızalanmasına sebep olabilir.

• Ürünü ıslak yerlere kurmayın.

- Ürünün arızalanmasına sebep olabilir.

• Temin edilen ürün ve adaptör yalnızca bir bina içerisine kurulmalı ve kullanılmalıdır.

- Yangına veya ürünün arızalanmasına sebep olabilir.

* Dış mekana kurulum yapmayın veya kullanmayın.

• ACP BACnetʼnin ağırlığını taşıyabilecek bir yere dengeli olacak şekilde kurulum yapın.

- Kurulum yeri yeterince sağlam değilse, ACP BACnet düşebilir ve zarar görebilir.

• Elektrikle yapılacak çalışmalar için mutlaka ürünün satışını yapan özellikli mağazadan veya servis

merkezinden yardım isteyin.
- Yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

• Güç kablosuna hasar vermeyin veya güç kullanarak bükmeyin.

- Yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

• Bir güvenle yalıtılmış IEC61558-2-6 aşağıdaki güç kaynağı ve NEC Class2 kullanmanız gerekir

- Eğer uymazsanız, Yangına, elektrik carpmasına, patlamaya veya yaralanmaya sebep olabilir.

!

!

!

TÜRK

ÇE

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Advertising