Ikaz, Türk çe – LG PQNFB17C0 User Manual

Page 88

Advertising
background image

• Connetion 220V güç 24V ürünleri yapmayın(PQCPC22A1, PQCPC22N1)

- Eğer uymazsanız, Yangına, elektrik carpmasına, patlamaya veya yaralanmaya sebep olabilir.

• Güç kablosunu kontrol sinyali konektörüne bağlamayın.

- Yangına veya patlamaya sebep olabilir.

Operasyon

• Güç kablosunu kendi isteğinize göre değiştirmeyin veya uzatmayın.

- Yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

• Ürünün yakınına herhangi bir ısıtma cihazı koymayın.

- Yangına sebep olabilir.

• Güç kablosunun yakınında herhangi bir ısıtma cihazı kullanmayın.

- Yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

• Ürünün içine su girmesine izin vermeyin.

- Elektrik çarpmasına veya arızaya sebep olabilir.

• Güç kablosunun üzerine ağır eşyalar koymayın.

- Yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

• Ürünün üzerine ağır eşyalar koymayın.

- Ürünün arızalanmasına sebep olabilir.

• Ürün su altında kalırsa, servis merkezine veya profesyonel kurulum ofisine başvurun.

- Yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

• Çocukların veya yaşlıların ve hastaların ürünü bir veli gözetiminde kullanmasını sağlayın.

- Kazaya veya arızaya sebep olabilir.

• Ürünü sarsmayın.

- Ürünün sarsılması arızaya sebep olabilir.

• Prizden çıkarırken güç kablosunun fişini baş kısmından tutun ve prize ıslak elle dokunmayın.

- Yangına veya ürün şeklinin bozulmasına sebep olabilir.

•  Ürünü aşağıdakiler gibi belirli ortamlarda kullanmayın.

- Ürün yağlı, buhar veya sülfürik asitli gaz içeren bir yerde kullanılırsa performansı düşebilir veya

ürün hasar görebilir.

• Anahtara veya düğmeye keskin nesnelerle basmayın.

- Elektrik çarpmasına veya ürünün arızalanmasına sebep olabilir.

• Lütfen çalışma sıcaklığını kontrol edin.

- Ürün, çalışma sınırının üzerinde bir sıcaklığa sahip bir ortamda kullanılırsa ciddi hasarlara yol açabi-

lir. Lütfen kılavuzdaki kullanım sıcaklığı sınırını kontrol edin. Sıcaklık belirtilmemişse, lütfen ürünü
0~40℃ sınırı içerisinde kullanın.

• Ürünün üzerine su vb. sıvılar içeren bir kap koymayın.

- Yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

• Anahtara ıslak elle dokunmayın.

- Elektrik çarpmasına veya ürünün arızalanmasına sebep olabilir.

• PC veya çevre birim cihazları bağlantısı için lütfen kurulum ve kullanıcı kılavuzunu okuyun.

- Yangına veya ürünün arızalanmasına sebep olabilir.

• PC üzerinde bir uyarı penceresi görünürse, ürün durursa veya ürün çalışmıyorsa kullanımı derhal

durdurun.
- Yangına veya ürünün arızalanmasına sebep olabilir.

İKAZ

Operasyon

• Çözücü gibi güçlü temizleyiciler değil, yumuşak bir bez kullanın.

- Yangına veya ürün şeklinin bozulmasına sebep olabilir.

• Lütfen nominal güç kapasitesini kontrol edin.

- Yangına veya ürünün arızalanmasına sebep olabilir.

!

TÜRK

ÇE

SAFETY PREİKAZS

4

Advertising