Hvordan fungerer denne salter-vekten, Klargjøre vekten, Kun vektavlesning – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 21: Sette inn personlig data, Avlesninger for vekt og kroppsfett, Kroppsfett – hva betyr det, Normal sunn kroppsfettprosent, Kroppsvann – hvorfor måle det

Advertising
background image

21

N

hvoRDAN FuNGERER DENNE sAlTER-vEkTEN?

Denne Saltervekten benytter BIA-teknologi (bioelektrisk impedansanalyse) som sender

en liten elektrisk impuls gjennom kroppen for å bestemme fett fra magert vev. Den

elektriske impulsen kan ikke bli følt og er helt trygg. Kroppskontakt skjer via stålputer i

rustfritt stål på vektplattformen.

Denne metoden beregner samtidig din personlige vekt, kroppsfett, total kroppsvæske og

BMI som gir deg en mer nøyaktig beskrivelse av din generelle helse og kondisjon.

Vekten lagrer personlig data for opp til 4 brukere I tillegg til at den er en analysevekt,

kan den også bli brukt som en vanlig vekt.

klARGJøRE vEkTEN

1. Åpne batterirommet på undersiden av vekten.

2. Fjern isolasjonsfliken under batteriet (hvis det er satt inn) eller sett inn batterier

samtidig som du merker deg polariteten (+ og -) innvendig i batterirommet.

3. Lukk batterirommet.

4. Velg vektmodus (kg, st eller lb) ved hjelp av bryteren på undersiden av vekten.

5. For å bruke på teppe, fjern gripeputene fra føttene på vekten og monter føttene for

teppe som følger med.

6. Plasser vekten på et fast, flatt underlag.

kuN vEkTAvlEsNING

1. Plasser vekten på et fast, flatt underlag.

2. Slå lett på midten av veieplattformen (vekten aktiveres av vibrasjon) og ta bort foten.

3. Vent til null blir vist.

4. Gå på vekten og stå stille mens vekten din blir kalkulert.

5. Vekten din blir vist i noen få sekunder før vekten slår seg av.

sETTE INN PERsoNlIG DATA

1. Trå ned midt på plattformen og løft foten av igjen.

2. Trykk på

sET -knappen.

3. Når brukernummeret blinker, velg et brukernummer ved

å trykke på

eller

knappen. Trykk på

sET-knappen for å bekrefte valget ditt.

4. Mann- eller kvinnesymbolet vil blinke.

Trykk på

knappen helt til korrekt symbol blinker, trykk deretter på

sET-knappen.

7. Skjermbilde for høyde vil blinke. Trykk på

eller

etter behov for å innstille på

din høyde, trykk deretter på

sET-knappen.

6. Skjermbilde for alder vil blinke.

Trykk på

eller

etter behov for å innstille din alder, trykk deretter på

sET-knappen.

7.

0.0 vises på skjermen.

8. Vekten slår seg av og er nå klar til bruk.

9. Gjenta prosedyren for bruker nummer to, eller for å endre brukerdetaljer.

Note: For å oppdatere eller overskrive memorert data, følg den samme prosedyren for å

foreta endringer etter behov.

AvlEsNINGER FoR vEkT oG kRoPPsFETT

Plasser vekten på en vannrett flate.

1. Slå lett på midten av veieplattformen (vekten aktiveres av vibrasjon) og ta bort foten.

2. Velg ditt brukernummer ved å trykke på

eller

knappen.

3. VENT mens skjermen bekrefter din personlige data på nytt og som deretter viser en

null-avlesning.

4. Når null visest, BARFOTET, gå på vekten og stå stille. Sørg for at føttene er i god

kontakt med de 2 metallputene på plattformen.

5. Etter 2-3 sekunder blir vekten din vist.

6. Forsett å stå på vekten mens de andre avlesningene blir tatt.

7. Din vekt vil bli vist etterfulgt av din BMI, kropsfettandel og total kroppsvæskeandel.

kRoPPsFETT – hvA bETyR DET?

Menneskekroppen er blant annet sammensatt av en prosentdel med fett. Dette er

livsviktig for en sunn og fungerende kropp – fettet tar av for støt på leddene og

beskytter livsviktige organer, hjelper å regulere kroppstemperatur, lagrer vitaminer og

hjelper å holde kroppen i gang når den ikke får tilstrekkelig mat. For mye fett eller for

lite fett er faktisk skadelig for helsen din. Det er vanskelig å måle hvor mye kroppsfett vi

har i kroppen vår ved bare å se på oss selv i speilet.

Dette er hvorfor det er viktig å måle og overvåke kroppsfettprosenten.

Kroppsfettprosenten gir deg en bedre måling av kondisjonen din enn bare kroppsvekten

alene – sammensetningen av vekttapet ditt kan bety at du taper muskelmasse i stedet

for fett – du kan fremdeles ha en høy fettprosent selv om vekten indikerer «normal vekt».

NoRMAl suNN kRoPPsFETTPRosENT

kroppsfett%Nivå for gutter*

Alder

lav

optimal

Moderat

høy

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

kroppsfett%Nivå for jenter*

Alder

lav

optimal

Moderat

høy

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

kroppsfett%Nivå for menn**

Alder

lav

optimal

Moderat

høy

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

kroppsfett%Nivå for kvinner**

Alder

lav

optimal

Moderat

høy

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Kilde: hentet fra HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb og AM Prentice: (Kroppsfett referansekurver for barn).

(Internasjonalt tidsskrift for fedme) (2006) 0, 598–602.

**Kilde: hentet fra Dympna Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd, og

Yoichi Sakamoto: (Sunt prosentnivå med kroppsfett): (en fremgangsmåte for utvikling av veiledninger basert på

kroppsmasse indeks1– ). Am J Clin Nutr 2000;72:694–701.

Publiserte % nivåer med kroppsfett er kun for veiledning. Profesjonell medisinsk veiledning skal alltid søkes

før det settes i gang med diett og øvelsesprogrammer.

kRoPPsvANN – hvoRFoR MÅlE DET?

Kroppsvann er den ene og mest viktige komponenten av kroppsvekten. Kroppsvannet

representerer over halvparten av din totalvekt og nesten to tredjedeler av mager

kroppsmasse (hovedsakelig muskel). Vann utfører en rekke viktige roller i kroppen: Alle

cellene i kroppen, om dette er i huden, kjertlene, musklene, hjernen eller andre steder,

kan bare fungere ordentlig hvis de har nok vann. Vann spiller også en livsviktig rolle ved

å regulere kroppens temperatvurbalanse, spesielt gjennom perspirering. Kombinasjonen

av din vekt og fettmåling kan tilsynelatende være normal, men hydratiseringsnivået for

kroppen din kan være utilstrekkelig for et friskt og sunt liv.

Advertising