Jak działa ta waga salter, Przygotowanie wagi, Odczyt samej wagi – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 51: Wprowadzanie własnych danych, Odczyty wagi i zawartości tłuszczu w organizmie, Tłuszcz w organizmie – co to oznacza

Advertising
background image

51

Pl

JAk DzIAŁA TA wAGA sAlTER?

Waga firmy Salter wykorzystuje technologię BIA (analiza oporu bioelektrycznego), dzięki

której mały impuls elektryczny przechodzi przez ciało w celu określenia zawartości

tłuszczu w tkankach. Impuls ten jest niewyczuwalny i całkowicie bezpieczny. Kontakt z

ciałem odbywa się przez stalowe nakładki na platformie wagi.

Metoda ta umożliwia jednoczesne obliczenie masy ciała, zawartości tkanki tłuszczowej,

całkowitej zawartości wody w organizmie oraz wskaźnika BMI, zapewniając

dokładniejsze odczyty dotyczące stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

Waga ta przechowuje dane maks. 4 użytkowników. Waga ta może być stosowana jako

waga analityczna oraz jako waga konwencjonalna.

PRzyGoTowANIE wAGI

1. Otwórz komorę baterii znajdującą się w spodzie wagi.

2. Wyciągnij klapkę izolacyjną znajdującą się pod baterią (jeśli waga została w nią

wyposażona) lub włóż baterie zachowując polaryzację (+ i - ) podaną wewnątrz

komory baterii.

3. Zamknij komorę baterii.

4. Wybierz odpowiednie jednostki wagi za pomocą przełącznika znajdującego się w

spodniej części urządzenia.

5. Jeśli stojak ma być ustawiony na dywanie, należy zdjąć nakładki antypoślizgowe z

nóżek wagi i założyć dołączone nakładki na dywan.

6. Ustaw wagę na stabilnej równej powierzchni.

oDCzyT sAMEJ wAGI

1. Ustaw wagę na stabilnej równej powierzchni.

2. Naciśnij środek platformy (wibracja uruchomi wagę) i nie dotykaj stopą wagi.

3. Odczekaj, aż waga wyświetli zero.

4. Wejdź na wagę i stój nieruchomo podczas ważenia.

5. Twoja waga będzie wyświetlana przez kilka sekund, a następnie waga wyłączy się.

wPRowADzANIE wŁAsNyCh DANyCh

1. Naciśnij środkową część platformy i zdejmij stopę.

2. Naciśnij przycisk

sET.

3. Gdy miga numer użytkownika, wybierz numer użytkownika, naciskając przycisk

lub

. Naciśnij przycisk

sET (USTAW), aby potwierdzić wybór.

4. Symbol mężczyzny lub kobiety będzie migać.

Naciskaj przycisk

do momentu, gdy zacznie pulsować odpowiedni symbol, a

następnie naciśnij przycisk

sET (USTAW).

5. Wyświetlenie wzrostu będzie migać.

Naciśnij przycisk

lub

, aby ustawić wzrost, a następnie naciśnij przycisk

sET

(USTAW).

6. Wyświetlenie wieku będzie migać.

Naciśnij przycisk

lub

, aby ustawić wiek, a następnie naciśnij przycisk

sET.

7. Wyświetli się

0.0’ .

8. Waga wyłączy się. Oznacza to, że jest gotowa do użycia.

9. Powtórz tę procedurę, aby wprowadzić dane kolejnego użytkownika lub aby zmienić

dane obecnego użytkownika.

Uwaga: Aby zaktualizować lub nadpisać dane znajdujące się w pamięci, należy

przeprowadzić tę samą procedurę, wprowadzając niezbędne zmiany.

oDCzyTy wAGI I zAwARToŚCI TŁuszCzu w oRGANIzMIE

Ustaw urządzenie na płaskiej, prostej powierzchni.

1. Naciśnij środek platformy (wibracja uruchomi wagę) i nie dotykaj stopą wagi.

2. Wybierz swój numer użytkownika za pomocą przycisku

lub

.

3. CZEKAJ aż wyświetlacz potwierdzi Twoje dane osobowe i pokaże odczyt zero.

4. Gdy zostanie wyświetlone zero, stań gołymi stopami na platformie i stój nieruchomo.

Upewnij się, że stopy dobrze stykają się z 2 metalowymi płytkami na platformie.

5. Po 2-3 sekundach zostanie wyświetlona Twoja waga.

6. Stój na wadze podczas gdy dokonywane są inne pomiary.

7. Masa ciała będzie wyświetlana po wskaźniku BMI, procentowej zawartości tkanki

tłuszczowej oraz całkowitej, procentowej zawartości wody w organizmie.

TŁuszCz w oRGANIzMIE – Co To ozNACzA?

Ludzkie ciało składa się m.in. z tłuszczu. Tłuszcz jest niezbędny do prawidłowego

funkcjonowania ciała — amortyzuje stawy i chroni najważniejsze organy, pomaga

regulować temperaturę ciała, przechowuje witaminy i stanowi pożywienie dla organizmu

w razie braku żywności. Jednak zbyt duża ilość tłuszczy w organizmie lub jego brak

mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Trudno jest ocenić ile tłuszczu mamy w organizmie

patrząc jedynie w lustro. Dlatego tak ważne jest, aby sprawdzać i kontrolować zawartość

tłuszczu w organizmie. Zawartość tłuszczu w organizmie stanowi lepszy obraz kondycji

fizycznej niż sama waga — spadek wagi ciała może czasami oznaczać, że spada masa

mięśniowa a nie tłuszcz — nadal możesz mieć w organizmie dużo tłuszczu, nawet jeśli

waga wskazuje prawidłowy ciężar ciała.

NoRMAlNy zDRowy zAkREs PRoCENTowEJ

zAwARToŚCI TŁuszCzu w oRGANIzMIE

zawartość tłuszczu % zakres dla chłopców*

wiek

Niska

optymalna

umiarkowana

wysoka

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

zawartość tłuszczu % zakres dla dziewcząt*

wiek

Niska

optymalna

umiarkowana

wysoka

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

zawartość tłuszczu % zakres dla mężczyzn**

wiek

Niska

optymalna

umiarkowana

wysoka

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

zawartość tłuszczu % zakres dla kobiet**

wiek

Niska

optymalna

umiarkowana

wysoka

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Źródło: Pochodzenie: HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb i AM Prentice: “Krzywe odniesienia zawartości tłuszczu w

organizmie dzieci”).Międzynarodowy dziennik otyłości (2006) 0, 598–602. ** Źródło:Pochodzenie: Dympna Gallagher,

Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd i Yoichi Sakamoto: Zdrowa zawartość

procentowa tłuszczu w organizmie:próba opracowania wytycznych na podstawie indeksu 1-3 masy ciała”. Am J Clin

Nutr 2000;72:694–701.<}100{>Am J Clin Nutr 2000;72:694–701.

Opublikowane zakresy zawartości % tłuszczu w organizmie służą jedynie do celów orientacyjnych.

Przed wprowadzeniem zmian w diecie oraz programie ćwiczeń należy zawsze zasięgnąć porady lekarza.

zAwARToŚĆ woDy w oRGANIzMIE — w JAkIM CElu

To sPRAwDzAĆ?

Woda w organizmie stanowi najważniejszy pojedynczy składnik wagi ciała.Woda

reprezentuje ponad połowę całkowitej wagi i prawie dwie trzecie masy tkankowej ciała

(mięśniowej). Woda odgrywa wiele ważnych ról w organizmie człowieka:

Wszystkie komórki ciała — skóry, gruczołów, mięśni, mózgu czy jakiekolwiek inne, mogą

prawidłowo funkcjonować jedynie wtedy, gdy w organizmie znajduje się odpowiednia

ilość wody. Woda odgrywa również ważną rolę w regulowaniu temperatury ciała,

w szczególności poprzez pocenie. Kombinacja wagi i zawartości tłuszczu w Twoim

organizmie może być wskazana jako prawidłowa, ale poziom hydratacji może być

niewłaściwy dla zdrowia.

Advertising