Hvordan fungerer denne salter vægt, Klargør vægten, Kun aflæsning af vægt – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 33: Personlige data - indlæsning, Vægt og & måling af kropsfedt, Kropsfedt – hvad betyder det, Normalt sundt område for kropsfedtprocent, Måling af kropsvand – hvorfor måle det

Advertising
background image

33

Dk

hvoRDAN FuNGERER DENNE sAlTER vÆGT?

Denne Salter personvægt anvender bioimpedansteknologi, hvor en meget svag elektrisk

impuls sendes igennem kroppen for at bestemme henholdsvis fedtvæv og magert væv -

den elektriske impuls kan ikke mærkes og der er ingen risiko forbundet med målingen.

Kontakten med kroppen foregår via puder af rustfrit stål på vægtens platform.

Denne metode beregner på samme tid din personlige vægt, kropsfedt, samlet vand i

kroppen og BMI, så du får en mere nøjagtig måling af dit overordnede sundhed og din

fitness.

Vægten kan gemme personlige data for op til 4 brugere. Vægten kan både bruges til

ovennævnte analyser og fungere som en normal vægt.

klARGøR vÆGTEN

1. Åbn batterirummet på undersiden af vægten.

2. Fjern isoleringsfligen nedenunder batteriet (hvis monteret) eller isæt batterier i

overensstemmelse med polaritetstegnene (+ and -) inden i batterirummet.

3. Luk batterirummet.

4. Vælg kg, st eller lb vægtmodus med omskifteren på undersiden af vægten.

5. Fjern de skridsikre puder fra vægtens fødder og sæt de vedlagte tæppeben på

vægten, hvis den skal stå på et gulvtæppe.

6. Sæt vægten på en fast, plan flade.

kuN AFlÆsNING AF vÆGT

1. Sæt vægten på en fast, plan flade.

2. Bank let med foden midt på platformen (vibration aktiverer vægten) og tag foden

væk.

3. Vent indtil nul vises.

4. Stå op på og stå helt stille, mens vægten beregner din vægt.

5. Din vægt vises i et par sekunder, og så slukker vægten.

PERsoNlIGE DATA - INDlÆsNING

1. Tryk en gang på midten af platformen med foden.

2. Tryk på

sET knappen.

3. Mens brugernummeret blinker, vælg et brugernummer ved at

trykke på

eller

knappen. Tryk på

sET knappen for at bekræfte valget.

4. Mand- eller kvindesymbolet blinker.

Tryk på

knappen, indtil det rigtige symbol blinker, og tryk derefter på

sET knappen.

5. Højde displayet blinker.

Tryk på

eller

, som påkrævet, for at indstille din højde, og tryk derefter på

sET

knappen.

6. Alder displayet blinker.

Tryk på

eller

, som påkrævet, for at indstille din alder, og tryk derefter på

sET

knappen.

7. ‘

0.0’ vil blive vist.

8. Vægten vil slukke og er nu parat til brug.
9. Gentag proceduren for en anden bruger eller for at ændre brugerdata.

Bemærk: Følg samme procedure for at opdatere eller overskrive de gemte data, idet du

foretager de nødvendige ændringer.

vÆGT oG & MÅlING AF kRoPsFEDT

Sæt personvægten på en plan, jævn overflade.

1. Bank let med foden midt på platformen (vibration aktiverer vægten) og tag foden

væk.

2. Vælg dit brugernavn ved at trykke på

eller

knappen.

3. VENT mens displayet genbekræfter dine personlige data og derefter viser en

nul-aflæsning.

4. Når nul vises, skal du træde op på platformen og stå stille MED BARE FØDDER. Sørg

for, at dine fødder er i god kontakt med de 2 metalpuder på platformen.

5. Efter 2-3 sekunder vises din vægt.

6. Bliv stående på vægten, mens dine andre aflæsninger foretages.

7. Din vægt vil blive vist efterfulgt af dit BMI, kropsfedtprocent og samlet vand i

kroppen i procent.

kRoPsFEDT – hvAD bETyDER DET?

Menneskekroppen består bl.a. af en vis procentdel fedt. Det er livsnødvendigt for, at

kroppen holder sig sund og velfungerende – fedtet virker som en stødpude for vores

led og beskytter de livsvigtige organer, hjælper med at regulere kropstemperaturen,

oplagrer vitaminer og giver næring til kroppen, når den mangler føde. For meget såvel

som for lidt kropsfedt kan imidlertid være skadeligt for helbredet. Det er vanskeligt at

måle, hvor meget kropsfedt vi har i kroppen ved blot at se os selv i spejlet.

Derfor er det vigtigt at kunne beregne og kontrollere kroppens fedtprocent.

Kropsfedtprocenten giver dig et bedre mål for konditionen end vægten alene –

sammensætningen af dit vægttab kan betyde, at du mister muskelmasse snarere end

fedt – du kan stadig være ‘over-fed’, selv når en vægt angiver ‘normal vægt’.

NoRMAlT suNDT oMRÅDE FoR kRoPsFEDTPRoCENT

kropsfedt %-områder for drenge*

Alder

lav

optimal

Moderat

høj

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

kropsfedt %-områder for piger*

Alder

lav

optimal

Moderat

høj

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

kropsfedt %-områder for mænd**

Alder

lav

optimal

Moderat

høj

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

kropsfedt %-områder for kvinder**

Alder

lav

optimal

Moderat

høj

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Kilde: Stammer fra: HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb & AM Prentice: “Body fat reference curves for children”.

International Journal of Obesity (2006) 0, 598–602.

**Kilde: Stammer fra: Dympna Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd &

Yoichi Sakamoto:: “Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass

index1–3”. Am J Clin Nutr 2000;72:694–701.

kropsfedt %-områderne er kun vejledende. Der bør altid indhentes professionel lægelig vejledning inden man

starter på diæt og motionsprogrammer.

MÅlING AF kRoPsvAND – hvoRFoR MÅlE DET?

Kropsvand er den vigtigste enkeltbestanddel i din kropsvægt. Den står for mere end

halvdelen af din samlede vægt og næsten to tredjedele af din magre kropsmasse

(overvejende muskler). Vand varetager en række vigtige funktioner i din krop.

Alle kroppens celler kan kun fungere ordentligt, hvis de har tilstrækkeligt med vand.

Det er uanset, om det drejer sig om celler i huden, kirtler, muskler eller et hvilket som

helst andet sted. Vand spiller også en afgørende rolle i forbindelse med kroppens

temperaturbalance. Den reguleres især ved svedafsondring.

Kombinationen af din vægt og fedtmåling kan godt se ud til at være “normal”, men dit

indtag af væske er måske ikke stort nok til at leve et sundt liv.

Advertising