Normaal gezond bereik van lichaamswatergehalte, Wat betekent mijn bmi, Vragen en antwoorden – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 25: Advies voor gebruik en onderhoud, Problemen oplossen

Advertising
background image

25

Nl

NoRMAAl GEzoND bEREIk vAN lIChAAMswATERGEhAlTE

Diagram lichaamswater***

Percentages lichaamsvet

Optimale percentages TBW

(totaal lichaamswater)

Mannen

4 tot 14%

70 tot 63%

15 tot 21%

63 tot 57%

22 tot 24%

57 tot 55%

25 en meer

55 tot 37%

Vrouwen

4 tot 20%

70 tot 58%

21 tot 29%

58 tot 52%

30 tot 32%

52 tot 49%

33 en meer

49 tot 37%

*** Bron: Ontleend aan Wang & Deurenberg: “Hydration of fat-free body mass”. American Journal Clin Nutr 1999,

69 833-841.

De resultaten van lichaamswatermetingen worden beïnvloed door het aandeel

lichaamsvet en spieren. Als het aandeel lichaamsvet hoog is, of het aandeel spieren

laag, zullen de resultaten voor lichaamswater meestal laag zijn.

Het is belangrijk u te realiseren dat metingen zoals lichaamsgewicht, lichaamsvet en

lichaamswater hulpmiddelen voor u zijn als onderdeel van een gezonde leefstijl. Omdat

schommelingen over een korte periode normaal zijn, raden wij u aan uw voortgang

gedurende langere tijd bij te houden. Dit is beter dan u te richten op de uitkomsten van

een enkele dag.

De gepubliceerde bereiken voor % lichaamswater zijn slechts een richtlijn.

U dient altijd medisch advies te vragen voordat u begint met diëten en

trainingsprogramma’s.

wAT bETEkENT MIJN bMI?

De Body Mass Index (BMI) is een cijfer dat de verhouding tussen uw gewicht en

lengte weergeeft. Het wordt algemeen gebruikt om ondergewicht, overgewicht en

zwaarlijvigheid te classificeren bij volwassenen. Deze weegschaal berekent uw BMI voor

u. De BMI-categorieën in de onderstaande grafiek en tabel worden erkend door de WGO

(Wereldgezondheidsorganisatie) en kunnen gebruikt worden om uw BMI te interpreteren.

Met de onderstaande tabel kunt u vaststellen in welke BMI-categorie u valt.

bMI categorie

bMI

waardebetekenis

Gezondheidsrisico uitsluitend

gebaseerd op bMI

< 18.5

Ondergewicht

Gemiddeld

18.6-24.9

Normaal

Laag

25-29.9

Overgewicht

Gemiddeld

30+

Zwaarlijvig

Hoog

bElANGRIJk: Als u volgens het diagram/de tabel in een andere categorie dan ‘normaal’

valt, raadpleeg dan eerst uw huisarts voordat u enige actie onderneemt.

BMI-categorieën zijn alleen voor volwassenen (20 jaar en ouder).

vRAGEN EN ANTwooRDEN

hoe worden mijn lichaamsvet en water precies gemeten?

Deze Salter-weegschaal gebruikt een meetmethode die Bio-elektrische Impedantie

Analyse (BIA) wordt genoemd. Via uw voeten en benen wordt een uiterst lichte

stroomstoot door uw lichaam gevoerd. Dit stroompje gaat gemakkelijk door mager

spierweefsel, dat een hoog vloeistofgehalte heeft, maar niet gemakkelijk door vet. Door

de impedantie (d.w.z. de weerstand van het stroompje) te meten, kan de hoeveelheid

spieren worden vastgesteld. Hieruit kan de hoeveelheid vet en water worden berekend.

wat is de waarde van het stroompje dat door mij heengaat als de meting

plaatsvindt? Is het veilig?

Het stroompje is minder dan 1 mA, wat heel weinig is en volkomen veilig. U kunt het niet

voelen. U moet er echter wel om denken dat u dit apparaat niet mag gebruiken als u

een intern elektronisch medisch apparaat draagt, zoals een pacemaker. Dit uit voorzorg

tegen een mogelijke verstoring van dat apparaat.

Als ik mijn lichaamsvet en water op verschillende momenten van de dag

meet, kan er behoorlijk veel verschil in zitten. welke waarde is correct?

De meting van uw lichaamsvetpercentage varieert naar gelang de hoeveelheid

lichaamswater, en deze verandert gedurende de dag. Er is geen goed of fout moment

van de dag om een meting te doen, maar probeer wel vaste tijden aan te houden en kies

een moment waarop de waterhuishouding van uw lichaam naar uw mening normaal is.

Doe geen metingen nadat u een bad of sauna hebt genomen, nadat u intensief getraind

hebt of binnen 1-2 uur nadat u veel gedronken hebt of een maaltijd hebt genuttigd.

Een kennis van mij heeft een lichaamsvetanalysator van een ander merk.

Toen ik deze gebruikte, kreeg ik een andere lichaamsvetwaarde. hoe kan dit?

De verschillende apparaten voor lichaamsvetanalyse doen metingen op verschillende

delen van het lichaam en gebruiken verschillende wiskundige algoritmes om het

percentage lichaamsvet te berekenen. Het beste advies is om geen vergelijkingen

tussen apparaten te maken, maar altijd hetzelfde apparaat te gebruiken, zodat u een

goed beeld krijgt van de veranderingen.

hoe moet ik de metingen van mijn lichaamsvet en waterpercentage

interpreteren?

Raadpleeg de tabellen Lichaamsvet en Water die bij dit product horen. Hier kunt u

aflezen of uw lichaamsvet en watermetingen binnen een gezonde categorie vallen

(in relatie tot uw leeftijd en geslacht).

waarom zijn de niveaus voor lichaamsvetpercentages zo verschillend voor

mannen en vrouwen?

Vrouwen hebben van nature een hoger vetpercentage dan mannen, omdat hun lichaam

anders gebouwd is in verband met zwangerschap, borstvoeding, etc.

wat moet ik doen als mijn waterpercentagemeting ‘laag’ is?

Zorg ervoor dat u regelmatig voldoende water drinkt en doe uw best om uw

vetpercentage naar een gezond niveau te krijgen.

waarom moet ik het gebruik van de lichaamsvetanalysator vermijden tijdens

zwangerschap?

Tijdens de zwangerschap verandert de samenstelling van het lichaam van de vrouw

sterk, omdat het moet zorgen voor het zich ontwikkelende kind. Onder dergelijke

omstandigheden kunnen metingen van lichaamsvetpercentages onnauwkeurig en

misleidend zijn. Zwangere vrouwen dienen daarom alleen de gewichtfunctie te gebruiken.

ADvIEs vooR GEbRuIk EN oNDERhouD

• Zet bij het wegen dezelfde weegschaal altijd op dezelfde plaats op de vloer.Vergelijk

geen meetwaarden van verschillende weegschalen, aangezien er verschillen

ontstaan door het fabricageproces.

• Plaats de weegschaal op een harde, vlakke vloer voor de grootste nauwkeurigheid en

herhaalbaarheid van de meting.

• Het wordt aangeraden de meting steeds te doen op hetzelfde moment van de dag, bij

voorkeur in de vroege avond voor de maaltijd, voor de meest constante resultaten.

• De weegschaal rondt naar de eerstvolgende stap naar boven of beneden af. Indien

u zichzelf tweemaal weegt en u krijgt twee verschillende resultaten, dan ligt uw

gewicht er tussenin.

• Reinig de weegschaal met een vochtige doek. Gebruik geen chemische

reinigingsmiddelen.

• Er mag geen water in de weegschaal dringen, omdat hierdoor de elektronica

beschadigd kan raken.

• Behandel de weegschaal voorzichtig; het is een precisie-instrument. Laat de

weegschaal niet vallen en spring er niet op.

• Pas op: De weegschaal kan glad worden als hij vochtig is.

PRoblEMEN oPlossEN

• U dient de metingen voor lichaamsvet en totaal lichaamswater blootsvoets uit te voeren.

• De conditie van de huid onder uw voeten kan van invloed zijn op de meting. Om de

meest precieze en constante resultaten te bereiken, dient u uw voeten af te vegen
met een vochtig doek, zodat ze licht vochtig zijn voordat u op de weegschaal stapt.

kg

m

st

ft

Advertising