Vianmääritysohjeita, Varoitusmerkkivalot, Tekniset tiedot – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 29: Weee-selitys, Akkuja koskeva direktiivi, Takuu

Advertising
background image

29

FIN

vIANMääRITysohJEITA

• Kehon rasva- ja vesiprosenttia mitattaessa täytyy olla paljain jaloin.

• Jalkapohjien ihon kunto voi vaikuttaa lukemaan.

Saadaksesi mahdollisimman tarkan ja yhtenäisen lukeman, pyyhi jalkasi kostealla

liinalla jättäen ne vähän kosteiksi ennen kuin astut vaa’alle.

vARoITusMERkkIvAloT

lo

Vaihda paristo.

Err1

Paino ylittää maksimirajan.

Err2

Alueen ulkopuolella, jalkapohjien huono kosketus.

TEkNIsET TIEDoT

100 cm - 240 cm

4 käyttäjän muisti

3’3.5” - 7’10.5”

d = 0,1 % rasvaprosentti

10 - 80 vuotta

d = 0,1 % vesiprosentti

Mies/nainen

d = 0,1 BMI

wEEE-sElITys

Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden

mukana missään EU-maassa. Kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä

mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi

hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalivarojen uudelleenkäyttöä.

Palauta käytetty laite käyttäen palautus- ja noutojärjestelmää tai ota yhteyttä laitteen

myyneeseen liikkeeseen. He voivat kierrättää tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.

AkkuJA koskEvA DIREkTIIvI

Tämä symboli tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana,

koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla vahingollisia ympäristölle ja

terveydelle. Vie akut niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

TAkuu

Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Salter korjaa tai vaihtaa tämän

tuotteen, tai minkä tahansa tämän tuotteen osan maksutta, jos 15 vuoden aikana

ostopäiväyksestä voidaan osoittaa, että vika johtuu valmistusvirheestä tai viallisista

valmistusmateriaaleista. Tämä takuu kattaa vaa’an toimintaan vaikuttavat liikkuvat osat.

Se ei kata tavallisesta käytöstä aiheutuvaa kulumista, tai vahingosta tai väärinkäytöstä

johtuvia vaurioita. Takuu mitätöityy, jos vaaka tai sen osia avataan tai puretaan

osiin. Takuuvaateisiin täytyy liittää ostotodistus ja ne tulee palauttaa toimituskulut

maksettuina Salter –yhtiölle (tai Britannian ulkopuolella paikalliselle valtuutetulle

Salter-edustajalle). Vaaka täytyy pakata niin, että se ei vahingoitu kuljetuksessa.

Tämä takuu on täydennys lakisääteisiin kuluttajaoikeuksiin, eikä se vaikuta kyseisiin

oikeuksiin millään tavalla. Muissa maissa ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun

Salter-edustajaan.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising