Normalt sundt område for kropsvandprocent, Hvad betyder mit kropsmasseindeks (bmi), Spørgsmål og svar – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 34: Gode råd om brug og vedligeholdelse, Problemløsningsguide

Advertising
background image

34

Dk

NoRMAlT suNDT oMRÅDE FoR kRoPsvANDPRoCENT

vandprocentoversigt***

Fedtprocentområde

Optimal total

vandprocentområde

Mænd

4 til 14%

70 til 63%

15 til 21%

63 til 57%

22 til 24%

57 til 55%

25 og derover

55 til 37%

Kvinder

4 til 20%

70 til 58%

21 til 29%

58 til 52%

30 til 32%

52 til 49%

33 og derover

49 til 37%

*** Kilde: Afledt af Wang & Deurenberg: “Hydration of fat-free body mass”. American Journal Clin Nutr 1999, 69 833-841.

Resultaterne af kropsvandsmåling påvirkes af forholdet mellem kropsfedt- og

muskelmasse. Hvis kropsfedtproportionen er stor, og muskelmasseproportionen er lille,

vil der være en tendens til en lav kropsvandsproportion.

Det er vigtigt at huske, at målinger af f.eks. kropsvægt, kropsfedt og kropsvand

er værktøjer, du kan bruge som et led i din sunde livsstil. Det er helt normalt med

kortvarige udsving, og derfor foreslår vi, at du noterer dine resultater over tid frem for at

fokusere på målingen på en enkelt dag.

Kropsvand %-områderne er kun vejledende. Der bør altid indhentes professionel

lægelig assistance inden starten på diæt og motionsprogrammer.

hvAD bETyDER MIT kRoPsMAssEINDEks (bMI)?

Kropsmasseindeks (BMI) er et vægt-for-højde-indeks, der normalt bruges til at

klassificere undervægt, overvægt og fedme hos voksne. Denne vægt beregner din

BMI-værdi for dig. BMI-kategorierne, der er vist i skemaet og tabellen nedenfor,

er anerkendt af WHO (World Health Organisation) og kan bruges til at fortolke din

BMI-værdi.

Din kropsmasseindeks-kategori kan identificeres ved hjælp af nedenstående tabel.

kropsmasseindeks-

kategori

kropsmasseindeks-

værdi betyder

helbredsrisiko kun baseret på

kropsmasseindeks

< 18.5

Under-vægtig

Moderat

18.6-24.9

Normal

Lav

25-29.9

Over-vægtig

Moderat

30+

Fed

Høj

vIGTIGT: Hvis skemaet/tabellen viser, at du er udenfor ‘normalt’ sundt vægtområde, skal

du konsultere din læge, før du gør noget som helst.

Kropsmasseindeks-klassifikationer er kun for voksne (over 20 år).

sPøRGsMÅl oG svAR

Præcis hvordan bliver mit kropsfedt og –vand målt?

Denne Salter personvægt anvender en målemetode, der kaldes bioimpedansanalyse

(BIA).En ganske lille strøm sendes gennem kroppen via fødderne og benene. Strømmen

løber let gennem det magre muskelvæv, som har et højt væskeindhold, men ikke let

gennem fedt. Derfor kan muskelmængden bestemmes ved at måle kroppens impedans

(dvs. dens modstand mod strømmen). På baggrund heraf kan man så anslå mængden

af fedt og vand.

hvad er værdien af den strøm, som passerer gennem mig, når målingen

foretages? Er det sikkert?

Strømmen er mindre end 1 mA, hvilket er meget lidt og helt sikkert. Du vil ikke

kunne føle det. Bemærk dog, at denne anordning ikke bør bruges af nogen med en

intern elektronisk medicinsk anordning, f.eks. en pacemaker, som forholdsregel mod

afbrydelse af den pågældende anordning.

hvis jeg måler mit kropsfedt og -vand på forskellige tidspunkter på dagen,

kan det svinge ganske betragteligt. hvilken visning er den rigtige?

Målingen af din kropsfedtprocent svinger i takt med indholdet af vand i din krop,

og vandindholdet ændrer sig i løbet af dagen. Der findes intet rigtigt eller forkert

tidspunkt på dagen at foretage aflæsningen, men det er bedst at foretage målingerne

regelmæssigt på et tidspunkt, hvor du mener, kroppen er normalt hydreret. Undgå at

aflæse efter at have været i bad eller sauna, efter intensiv motion eller inden for 1-2

timer efter, at du har drukket meget eller indtaget et måltid.

Min ven har en kropsfedtanalysator af et andet fabrikat. Da jeg brugte den,

opdagede jeg, at jeg fik en anden fedtprocentmåling. hvordan kan det være?

De forskellige kropsfedtanalysatorer foretager målinger på forskellige steder på

kroppen og bruger forskellige matematiske algoritmer til at beregne procenten af

kropsfedt. Det bedste råd er ikke at lave sammenligninger mellem det ene apparat

og det andet, men at bruge det samme apparat hver gang til at holde øje med evt.

forandringer.

hvordan fortolker jeg mine målinger af kropsfedt- og –vandprocent?

Der henvises til kropsfedt- og –vandtabellerne, der medfølger med produktet.

De vil vise, om målingen af din kropsfedt- og vandværdi falder indenfor en sund

kategori (i forhold til din alder og dit køn).

hvad skal jeg gøre, hvis min måling af kropsfedt er meget ’høj’?

En sund kost, et fornuftigt væskeindtag og en motionsplan kan nedsætte din

kropsfedtprocent. Du bør altid få professionel vejledning, f.eks.fra din læge, inden du

begynder at følge en eventuel plan.

hvorfor er der så stor forskel på krosfedtområderne for mænd og kvinder?

Kvinder har fra naturens side en højere fedtprocent end mænd, eftersom kvindekroppen

er opbygget med henblik på graviditet, amning osv.

hvad skal jeg gøre, hvis min måling af vandprocent er ’lav’?

Husk at drikke vand med jævne mellemrum og arbejd mod at få fedtprocenten ind i det

sunde område. Hvorfor bør jeg ikke bruge kropsanalysevægten, hvis jeg er gravid?

Under graviditet ændres kvindekroppens opbygning ganske betydeligt, så den er i stand

til at støtte barnets udvikling. Under disse omstændigheder kan målinger af kropsfedt

være unøjagtige og vildtledende. Gravide kvinder bør derfor kun bruge vægtfunktionen.

GoDE RÅD oM bRuG oG vEDlIGEholDElsE

• Du skal altid veje dig selv på den samme vægt, der er placeret på den samme

gulvflade.

Du må ikke sammenligne vægtaflæsninger fra en vægt til en anden, da der vil være

forskelle på grund af fremstillingstolerancer.

• Placér din vægt på en hård, jævn gulvflade, det vil sikre den største præcision

og gentagelsesnøjagtighed.

• Vej dig selv på det samme tidspunkt hver dag, før måltider og uden fodtøj.

Når du står op om morgenen er et godt tidspunkt.

• Vægten runder op eller ned til det nærmeste vægttrin. Hvis du vejer dig selv to gange

og får to forskellige aflæsninger, vil din vægt ligge mellem de to aflæsninger.

• Rengør vægten med en fugtig klud. Der må ikke bruges kemiske rengøringsmidler.

• Vægten må ikke blive gennemvædet med vand, da det kan beskadige elektronikken.

• Vægten skal behandles med omsorg – den er et præcisionsinstrument. Den må ikke

tabes og man må ikke hoppe på den.

• Pas på: Platformen kan blive glat, når den er våd.

PRoblEMløsNINGsGuIDE

• Du skal have bare fødder, når du måler kropsfedt og samlet kropsvand.

• Den tilstand, huden under fødderne er i, kan påvirke målingen.

Du får den mest nøjagtige og ensartede måling, hvis du tørrer fødderne med en fugtig

klud og lader dem være en anelse fugtige, før du træder op på vægten.

kg

m

st

ft

Advertising