Vad betyder mitt bmi-värde, Frågor och svar, Råd vid användning och skötsel – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 31: Felsökningsguide

Advertising
background image

31

s

NoRMAl hälsosAM RäCkvIDDsPRoCENT FöR ANDEl vATTEN I kRoPPEN

Tabell för kroppsvätska***

Mätområde för kroppsfett

(BF) i %

Optimalt TBW-område

(total kroppsvätska) i %

Män

4 till 14%

70 till 63%

15 till 21%

63 till 57%

22 till 24%

57 till 55%

25 och däröver

55 till 37%

Kvinnor

4 till 20%

70 till 58%

21 till 29%

58 till 52%

30 till 32%

52 till 49%

33 och däröver

49 till 37%

*** Källa: Hämtat från Wang & Deurenberg: “Hydration of fat-free body mass”. American Journal Clin Nutr 1999, 69 833-841.

Kroppsvattenmätningsresultat påverkas av proportionen av kroppsfett och muskler. Om

proportionen av kroppsfett är hög, eller om proportionen av muskler är låg så tenderar

kroppsvattenresultatet att vara lågt.

Det är viktigt att komma ihåg att mätningar såsom kroppsvikt, kroppsfett och

kroppsvatten är verktyg för dig att använda som del av en hälsosam livsstil. Eftersom

kortsiktiga skiftningar är normalt, så föreslår vi att du skriver ner dina framsteg över

tiden, snarare än att fokusera på en enda dags avläsning.

Procenträckvidderna för total andel vatten i kroppen anges endast som vägledning.

Professionell medicinsk vägledning bör alltid sökas innan du påbörjar bantnings-

och träningsprogram.

vAD bETyDER MITT bMI-väRDE?

Kroppsmasseindex (BMI) är ett index för vikt-för-längd som ofta används för att

klassificera undervikt, övervikt och stor övervikt hos vuxna. Vågen räknar ut ditt

BMI-värde åt dig. BMI-kategorierna visas i diagrammet och tabellen nedan såsom

erkänt av WHO (World Health Organisation) och kan användas för att tolka ditt

BMI-värde.

Din BMI-kategori kan identifieras med hjälp av tabellen nedan.

bMI-kategori betydelse av bMI-värde

hälsorisk baserat endast på bMI

< 18.5

Undervikt

Moderat

18.6-24.9

Normal

Låg

25-29.9

Övervikt

Moderat

30+

Fetma

Hög

vIkTIG! Om diagrammet/tabellen visar att du är utanför en ”normal” hälsosam

vikträckvidd, konsultera med din läkare innan du vidtar någon åtgärd.

BMI-klassificiering är endast för vuxna (ålder 20+ år).

FRÅGoR oCh svAR

hur exakt mäts min kropps fett- och vattenhalt?

Denna Salter-våg använder en mätningsmetod känd som Bioelektrisk Impedans Analys

(BIA) En liten ström skickas genom din kropp, via dina fötter och ben. Denna ström

flödar enkelt genom mager muskulär vävnad, vilken har ett hög vätskeinnehåll, men

inte enkelt genom fett. Därför, genom att mäta din kropps impedans (dvs. dess motstånd

mot strömmen), kan kvantiteten av muskler avgöras. Från detta kan kvantiteten av fett

och vatten beräknas.

vad är värdet av strömmen som går genom mig när mätningen görs?

är det säkert?

Strömmen är mindre än 1mA, vilket är mycket lågt och helt säkert. Du kommer inte att

känna något. Observera dock att denna enhet inte bör användas av någon med en intern

medicinsk elektrisk enhet, såsom en pacemaker, som extra försiktighetsåtgärd mot

störningar av denna enhet.

om jag mäter min kroppsfett och vatten vid olika tidpunkter på dagen kan

det variera ganska mycket. vilket värde är korrekt?

Din kroppsfettsprocentavläsning varierar med kroppsvatteninnehållet, och det senare

ändras under dagens gång.

Det finns ingen rätt eller fel tidpunkt under dagen att göra en avläsning, men försök

att göra avläsningar på en regelbunden tid när du anser att din kropp är väl hydrerad.

Undvik att göra avläsningar efter att du har badat eller suttit i bastun, efter intensiv

träning, eller inom 1-2 timmar från att du har druckit rejält eller intagit en måltid.Min

kompis har en kroppsfettsanalyserare av ett annat märke. När jag använder den så får

jag en annan avläsning. Varför då?

Olika kroppsfettsanalyserare tar mått runt olika delar av kroppen och använder

matematiska algoritmer för att beräkna kroppsfettsprocenthalten. Det bästa rådet är att

inte göra jämförelser från en enhet till en annan, utan använda samma enhet varje gång

för att övervaka eventuella ändringar.

hur tyder jag mina kroppsfetts- och vattenprocenthaltavläsningar?

Se kroppsfetts- och vattentabellerna som medföljer denna produkt. De guidar dig så att

du vet om dina kroppsfetts- och vattenavläsningar faller i en hälsosam kategori

(relativt till din ålder och ditt kön).

vad bör jag göra om min kroppsfettsavläsning är mycket hög?

En förnuftig kost, vätskeintag och träningsprogram kan reducera din

kroppsfettsprocenthalt. Professionell medicinsk vägledning bör alltid sökas innan du

påbörjar ett sådant program.

varför är kroppsfettsprocenthalterna för män och kvinnor så olika?

Kvinnor har naturligt en högre procenthalt med fett än män, eftersom deras

kroppssammansättning är olika och inriktad mot graviditet, amning etc.

vad bör jag göra om min vattenprocenthalt är låg?

Se till att du regelbundet intar tillräckligt med vatten och arbetar mot att flytta din

kroppsfettsprocenthalt in i ett hälsosamt stadie.

varför bör jag undvika att använda kroppsanalysvågen då jag är gravid?

Under graviditet ändras en kvinnas kroppssammansättning avsevärt för att kunna stödja

en utvecklande barn. Under dessa förhållanden kan kroppsfettprocenthaltsavläsningar

vara felaktiga och missvisande. Gravida kvinnor bör därför endast använda

viktfunktionen.

RÅD vID ANväNDNING oCh sköTsEl

• Väg dig alltid på samma våg placerad på samma golvyta.

Jämför inte viktavläsningar från en våg till en annan eftersom olikheter kommer att

existera på grund av tillverkningsavvikelser.

• Placering av din våg på ett hårt, jämt golv ger bästa precision igen och igen.

• Väg dig vid samma tidpunkt varje dag, innan måltider och utan skor.

Med en gång på morgonen är en bra tidpunkt.

• Din våg rundar upp eller ner till närmaste enheten. Om du väger dig två gånger och

får två olika avläsningar ligger din vikt emellan de två.

• Rengör din våg med en fuktig trasa. Använd inte kemiska rengöringsmedel.

• Låt inte din våg bli indränkt med vatten eftersom detta kan skada elektroniken.

• Hantera din våg varsamt – den är ett precisionsinstrument. Tappa den inte eller

hoppa på den.

• Fara! Plattformen kan bli hal när den är våt.

FElsökNINGsGuIDE

• Du måste vara barfota när du använder kroppsfetts- och total

kroppsvattenavläsningar.

• Din hud på undersidan av dina fötter kan påverka avläsningen.

För att få bästa möjliga avläsning och konsekvent avläsning, torka fötterna med en

fuktig trasa och lämna dem något fuktiga innan du kliver upp på vågen.

kg

m

st

ft

Advertising