Advarselsindikatorer, Teknisk specifikation, Weee forklaring – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 35: Batteridirektiv, Garanti

Advertising
background image

35

Dk

ADvARsElsINDIkAToRER

lo

Udskift batteri.

Err1 Vægten overstiger maksimum kapacitet.

Err2 Uden for område, forkert funktion eller dårlig fodkontakt.

TEkNIsk sPECIFIkATIoN

100 cm - 240 cm

Hukommelse til 4 brugere

3’3.5” - 7’10.5”

d = 0,1 % kropsfedt

10 - 80 år

d = 0,1 % kropsvand

Mand/kvinde

d = 0,1 BMI

wEEE FoRklARING

Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet

husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller

menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det

genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af

materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakt

den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse

kan videresende produktet til miljøsikker genanvendelse.

bATTERIDIREkTIv

Dette symbol indikerer, at batterier ikke må bortskaffes med husholdningsaffald,

da de indeholder stoffer, der kan være miljø- og helbredsskadelige. Bortskaf

venligst batterier på udpegede indsamlingssteder.

GARANTI

Produktet er beregnet til hjemmebrug. Salter vil reparere og udskifte produktet,

eller enhver del af dette produkt, gratis, hvis det indenfor 15 år fra købsdatoen kan

vises, at det er svigtet på grund defekte materialer eller udførelse. Denne garanti

dækker arbejdende dele, som påvirker vægtens funktion. Den dækker ikke kosmetisk

forringelse, som er forårsaget af normalt slid og brug, eller beskadigelse, som er

forårsaget af vanvare eller misbrug. Hvis vægten eller dens komponenter åbnes, vil

garantien ugyldiggøres. Erstatningskrav under garanti skal understøttes af købsbevis

og skwal returneres fragt betalt til Salter (eller den lokale udnævnte Salter agent,

hvis udenfor Storbritannien). Man skal være omhyggelig med at indpakke vægten,

så den ikke bliver beskadiget under transport. Denne garanti er udover forbrugerens

lovbestemte rettigheder og har ingen indflydelse på disse rettigheder på nogen som

helst måde. Udenfor Storbritannien skal du kontakt din lokale udnævnte Salter agent.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising