Hoe werkt deze salter-weegscaal, De weegschaal klaarmaken, Alleen gewichtsaflezing – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 24: Persoonlijke gegevensinvoer, Metingen gewicht en lichaamsvet, Lichaamsvet - wat betekent dat, Normaal gezond bereik van percentage lichaamsvet, Lichaamswater - waarom moet ik dit meten

Advertising
background image

24

Nl

hoE wERkT DEzE sAlTER-wEEGsCAAl?

De Salter-weegschaal gebruikt BIA-technologie (Bio-elektrische Impedantie Analyse),

die een heel kleine elektrische stroomstoot door het lichaam laat gaan om vet van

mager weefsel te onderscheiden. U voelt de elektrische stroomstoot niet en deze

is volledig veilig. Er wordt via roestvrijstalen kussentjes op het platform van de

weegschaal contact met het lichaam gemaakt.

Deze methode berekent gelijktijdig uw eigen gewicht, lichaamsvet, totale

lichaamswatergehalte en BMI (Index voor gewicht in verhouding tot lichaamslengte), wat

u een nauwkeuriger beeld geeft van uw algemene gezondheid en lichamelijke conditie.

Deze weegschaal kan de persoonlijke gegevens van maximaal 4 gebruikers opslaan.

U kunt deze weegschaal als analyse-weegschaal en als conventionele weegschaal

gebruiken.

DE wEEGsChAAl klAARMAkEN

1. Open het batterijvak aan de onderkant van de weegschaal.

2. Verwijder de isolatietab van onder de batterij (indien aangebracht) of voer batterijen

in zoals aangegeven met de polariteitstekens (+ en -) in de batterijhouder.

3. Sluit het batterijvak.

4. Selecteer de gewichtweergave “kg”, “st” of “lb” met de schakelaar aan de onderkant

van de weegschaal.

5. Indien u hem op een tapijt gebruikt, de antislip kussentjes van de poten verwijderen

en de meegeleverde vloerbedekkingvoetjes gebruiken.

6. Zet de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond.

AllEEN GEwIChTsAFlEzING

1. Zet de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond.

2. Tik op het midden van het plateau (de trilling activeert uw weegschaal) en haal uw

voet weg.

3. Wacht totdat de nul verschijnt.

4. Stap op de weegschaal en blijf heel stil staan terwijl de weegschaal uw gewicht

berekent.

5. Uw gewicht verschijnt gedurende enkele seconden op het display, daarna schakelt

de weegschaal uit.

PERsooNlIJkE GEGEvENsINvoER

1. Duw met uw voet op het midden van het platform en haal uw voet weer weg.

2. Druk de

sET-toets in.

3. Terwijl het gebruikersnummer knippert, kiest u een gebruikersnummer door op

of

te drukken. Druk op de

sET-toets om uw keuze te bevestigen.

4. Het symbool voor man of vrouw knippert. Druk de

-toets in totdat het juiste

symbool knippert, druk vervolgens de

sET-toets in.

5. Het symbool voor lengte knippert. Druk

of

in om uw lengte in te stellen, druk

vervolgens op de

sET-toets.

6. De leeftijd knippert op het display. Druk

en

in om uw leeftijd in te stellen, druk

vervolgens op de

sET-toets.

7. In het display verschijnt ‘

0.0’.

8. De weegschaal wordt uitgeschakeld en kan nu worden gebruikt.

9. Herhaal de procedure voor een tweede gebruiker of om gebruikersgegevens te wijzigen.

Let op: Om de gegevens uit het geheugen naar eigen inzicht te wijzigen of te

overschrijven dient u dezelfde procedure te volgen.

METINGEN GEwIChT EN lIChAAMsvET

Plaats de weegschaal op een vlakke, rechte ondergrond.

1. Tik op het midden van het plateau (de trilling activeert uw weegschaal) en haal uw

voet weg.

2. Kies een gebruikersnummer door op

of

te drukken.

3. WACHT tot het display uw persoonlijke gegevens bevestigt en een nul weergeeft.

4. Als de nul wordt weergegeven, stapt u MET BLOTE VOETEN op het plateau en blijft

u stilstaan. Zorg ervoor dat uw voeten goed contact maken met de 2 metalen

kussentjes op het weegplateau.

5. Na 2-3 seconden wordt uw gewicht weergegeven.

6. Blijf op de weegschaal staan terwijl uw andere metingen worden genomen.

7. Uw gewicht wordt getoond, gevolgd door uw BMI, percentage lichaamsvet en totale

percentage lichaamswater.

lIChAAMsvET - wAT bETEkENT DAT?

Het menselijk lichaam bestaat onder andere uit een percentage vet. Dit vet is onmisbaar

voor een gezond, goedwerkend lichaam. Het vormt een kussentje rond de gewrichten en

beschermt vitale organen, het helpt bij het regelen van de lichaamstemperatuur, slaat

vitamines op en helpt het lichaam zichzelf te onderhouden wanneer er weinig voedsel

is. Teveel lichaamsvet, maar ook te weinig lichaamsvet kan echter een gevaar voor

uw gezondheid vormen. Het is moeilijk om te schatten hoeveel lichaamsvet we in ons

lichaam hebben door simpelweg in de spiegel te kijken.

Daarom is het belangrijke om uw lichaamsvetpercentage te meten en in de gaten te

houden. Lichaamsvetpercentage geeft u een beter inzicht in uw fitheid dan alleen

gewicht - de samenstelling van uw gewichtsverlies kan betekenen dat u meer

spiermassa dan vet verliest - u kunt zelfs nog een hoog percentage vet hebben wanneer

een weegschaal een ‘normaal gewicht’ aangeeft.

NoRMAAl GEzoND bEREIk vAN PERCENTAGE lIChAAMsvET

bereik van % lichaamsvet voor jongens*

leeftijd

laag

optimaal

Gematigd

hoog

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

bereik van % lichaamsvet voor meisjes*

leeftijd

laag

optimaal

Gematigd

hoog

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

Percentages lichaamsvet voor mannen**

leeftijd

laag

optimaal

Gematigd

hoog

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

Percentages lichaamsvet voor vrouwen**

leeftijd

laag

optimaal

Gematigd

hoog

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Bron: Afgeleid van; HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb en AM Prentice: “Body fat reference curves for children”.

International Journal of Obesity (2006) 30, 598–602.

**Bron: Afgeleid van; Dympna Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd en

Yoichi Sakamoto: “Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass

index1–3”. Am J Clin Nutr 2000;72:694–701.

De gepubliceerde bereiken voor % lichaamsvet zijn slechts een richtlijn. Altijd professioneel medisch advies

inwinnen alvorens een dieet of regime voor lichamelijke oefening te beginnen.

lIChAAMswATER - wAARoM MoET Ik DIT METEN?

Lichaamswater is het allerbelangrijkste bestanddeel van het lichaamsgewicht. Het

vertegenwoordigt meer dan de helft van uw totale gewicht en bijna tweederde van uw

magere lichaamsmassa (voornamelijk spieren).

Water is in meerdere opzichten belangrijk voor uw lichaam: Alle cellen in het lichaam, of

het nu in de huid, de klieren, de spieren, de hersenen of ergens anders is, kunnen alleen

goed functioneren als ze voldoende water hebben. Water speelt ook een belangrijke rol

bij het regelen van de temperatuurbalans van het lichaam, met name door transpiratie.

De combinatie van uw gewicht en vetmeting kan ‘normaal’ lijken, maar het kan zijn dat

het niveau van de waterhuishouding van uw lichaam onvoldoende is voor een gezond

leven.

Advertising