Kuinka salter-vaaka toimii, Vaa’an esivalmistelut, Pelkkä painonmittaus – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 27: Henkilötietojen syöttäminen, Paino ja kehon rasvaprosenttilukema, Rasvapitoisuus – mitä se tarkoittaa, Kehon rasvaprosentin normaali terve vaihteluala, Kehon vesiprosentti – miksi se tulisi mitata

Advertising
background image

27

FIN

kuINkA sAlTER-vAAkA ToIMII?

Tässä Salter-vaa’assa käytetään bioimpedanssimittaustekniikkaa (BIA), mikä johtaa

erittäin pienen sähköimpulssin kehon läpi määrittääkseen rasvan rasvattomasta

kudoksesta. Sähköimpulssia ei tunne, ja menetelmä on täysin vaaraton. Kosketus

kehoon tapahtuu vaa’an alustalla olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen

laattojen.

Menetelmällä lasketaan samanaikaisesti kehon paino, rasvaprosentti, vesipitoisuus

ja massaindeksi. Näin saat entistä tarkemman kuvan yleisestä terveydentilastasi ja

kunnostasi.

Vaakaan voidaan tallentaa jopa 4 käyttäjän henkilökohtaiset tiedot. Analyysivaa’an

lisäksi tätä vaakaa voidaan käyttää myös tavallisena vaakana.

vAA’AN EsIvAlMIsTEluT

1. Avaa vaa’an alapuolella oleva paristotila.

2. Poista eristävä liuska pariston alapuolelta (jos asennettu) ja aseta paristot

huomioimalla napaisuusmerkinnät (+ ja -) paristotilan sisällä.

3. Sulje paristotila.

4. Valitse painoyksiköt (kg, st tai lb) vaa’an alapuolella olevalla katkaisimella.

5. Jos vaaka asetetaan matolle, irrota vaa’an jalkojen liukumattomat pehmusteet ja

käytä vaa’an mattojalkoja.

6. Aseta vaaka tasaiselle, kiinteälle alustalle.

PElkkä PAINoNMITTAus

1. Aseta vaaka tasaiselle, kiinteälle alustalle.

2. Näpäytä alustan keskiosaa (tärähdys aktivoi vaa’an) ja nosta jalka sen jälkeen pois.

3. Odota, kunnes näytöllä näkyy nolla.

4. Astu vaa’alle ja seiso aivan liikkumatta vaa’an punnitessa painosi.

5. Painosi näytetään muutaman sekunnin ajan, jonka jälkeen vaaka kytkeytyy pois

päältä.

hENkIlöTIEToJEN syöTTäMINEN

1. Paina astinlevyn keskiosaa jalallasi ja nosta jalka sen jälkeen pois.

2. Paina

sET-painiketta.

3. Kun käyttäjänumero vilkkuu, valitse haluamasi käyttäjänumero painamalla

- tai

-painiketta. Vahvista valintasi painamalla

sET-painiketta.

4. Miestä tai naista tarkoittava symboli vilkkuu.

Paina

-painiketta, kunnes oikea symboli vilkkuu, ja paina sitten

sET-painiketta.

5. Pituusnäyttö vilkkuu.

Anna pituutesi painamalla

- tai

-painiketta ja paina sitten

sET-painiketta.

6. Ikänäyttö vilkkuu.

Anna ikäsi painamalla

- tai

-painiketta ja paina sitten

sET-painiketta.

7. Näytössä näkyy ‘

0.0’.

8. Vaaka kytkeytyy pois päältä ja on nyt käyttövalmis.

9. Toista toimenpide toiselle käyttäjälle tai jos haluat muuttaa käyttäjän tietoja.

Huomautus: Päivitä tai korvaa muistiin tallennetut tiedot noudattamalla samaa

menetelmää ja tee muutoksia tarvittaessa.

PAINo JA kEhoN RAsvAPRosENTTIlukEMA

Aseta vaaka tasaiselle pinnalle

1. Näpäytä alustan keskiosaa (tärähdys aktivoi vaa’an) ja nosta jalka sen jälkeen pois.

2. Valitse käyttäjänumerosi painamalla

- tai

-painiketta.

3. ODOTA, kunnes henkilötietosi vahvistetaan näytössä ja näytöllä näkyy nolla.

4. Kun näytöllä on nolla, astu PALJAIN JALOIN astinlaudalle ja seiso liikkumatta

paikallasi. Varmista, että jalkasi koskettavat astinlaudan 2 metallialustaa.

5. Painosi näkyy 2-3 sekunnin kuluttua.

6. Seiso vaa’alla, sillä aikaa kun muut lukemat otetaan.

7. Näkyviin tulee ensin kehosi paino, sitten massaindeksi, rasvaprosentti ja

vesipitoisuus.

RAsvAPIToIsuus – MITä sE TARkoITTAA?

Ihmiskeho koostuu muiden aineiden lisäksi rasvasta. Tämä on elintärkeää terveellisen ja

toimivan kehon kannalta. Se toimii pehmusteena nivelille ja suojaa elintärkeitä elimiä,

auttaa säätelemään kehon lämpötilaa, varastoi vitamiineja ja auttaa kehoa toimimaan,

kun ruoan saanti on vähäistä. Mutta liian suuri tai liian pieni määrä rasvaa voi olla

vahingollista terveydelle. On vaikea arvioida, kuinka paljon kehossamme on rasvaa

pelkästään katsomalla peiliin.

Tästä syystä on tärkeää mitata ja seurata kehon rasvaprosenttia. Kehon rasvaprosentti

antaa paremman kuvan kunnosta kuin pelkkä painolukema. Painon pudotus voi

tarkoittaa, että lihasmassa pienenee rasvan sijasta. Kehosi rasvaprosentti voi silti olla

korkea vaikka vaaka näyttäisi ’normaalia painoa’.

kEhoN RAsvAPRosENTIN NoRMAAlI TERvE vAIhTEluAlA

Rasvaprosentti pojilla*

Ikä

Alhainen

Ihanteellinen

kohtalainen

korkea

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

Rasvaprosentti tytöillä*

Ikä

Alhainen

Ihanteellinen

kohtalainen

korkea

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

Rasvaprosentti miehillä**

Ikä

Alhainen

Ihanteellinen

kohtalainen

korkea

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

Rasvaprosentti naisilla**

Ikä

Alhainen

Ihanteellinen

kohtalainen

korkea

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Lähde: Derived from; HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb and AM Prentice: HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb ja

AM Prentice: “Body far reference curves for children”. International Journal of Obesity (2006) 0, 598–602.

**Lähde: Dympna Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd ja Yoichi

Sakamoto: “Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass index1–3”.

Am J Clin Nutr 2000;72:694–701.

Julkaistut kehon rasvaprosentit ovat vain viitteellisiä. Terveydenhoitoalan ammattilaiselta tulisi aina kysyä

neuvoa ennen dieetin ja kuntoiluohjelman aloittamista.

kEhoN vEsIPRosENTTI – MIksI sE TulIsI MITATA?

Kehon vesipitoisuus on tärkein yksittäinen kehon paino-osista. Sen osuus on yli

puolet koko painostasi ja lähes kaksikolmasosaa rasvattomasta kehon massasta

(pääasiassa lihaksista).

Vedellä on useita tärkeitä tehtäviä kehossamme: Kaikki kehon solut, olivatpa ne

ihossa, rauhasissa, lihaksissa, aivoissa tai missä tahansa muualla, pystyvät toimimaan

ainoastaan, jos ne saavat riittävästi vettä. Vedellä on myös tärkeä tehtävä kehon

lämpötasapainon sääntelyssä, erityisesti hikoilun kautta.

Paino- ja rasvalukemasi yhdistelmä saattaa vaikuttaa normaalilta, mutta kehosi

vesipitoisuus voi olla riittämätön terveellisen hyvinvoinnin kannalta.

Advertising