Zdravé rozmezí množství vody v těle, Co znamená moje hodnota bmi, Otázky a odpovědi – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 40: Rady k použití a péči, Řešení problémů

Advertising
background image

40

Cz

zDRAvÉ RozMEzÍ MNoŽsTvÍ voDy v TĚlE

Graf vody v těle***

Rozmezí procentuálního

podílu tuku v těle

Optimální rozmezí

procentuálního podílu

vody v těle

Muži

4 to 14%

70 to 63%

15 to 21%

63 to 57%

22 to 24%

57 to 55%

25 and over

55 to 37%

Ženy

4 to 20%

70 to 58%

21 to 29%

58 to 52 %

30 to 32 %

52 to 49%

33 and over

49 to 37%

*** Zdroj: Čerpáno z Wang & Deurenberg: “Hydratace tělesné hmoty prosté tuků“. Americký Journal Clin Nutr 1999, 69 8 -841.

Výsledky měření množství vody v těle jsou ovlivněny i proporcí tuku a svalů v těle.

Pokud je proporce tuku v těle vysoká nebo proporce svalů nízká, výsledky měření

množství vody v těle bývají zpravidla nízké.

Je důležité pamatovat, že míry jako jsou tělesná hmotnost, množství tuku v těle

a množství vody v těle jsou pomůcky používané jako součást zdravého životního

stylu. Jelikož krátkodobé fluktuace jsou běžné, doporučujeme zaznamenávat pokrok

v průběhu času a nesoustředit se na výsledky z jediného dne.

Publikované podíly vody v těle jsou určeny pouze jako ilustrace.

Před započetím jakéhokoli dietního či cvičebního programu je nutné se vždy poradit

se zdravotním odborníkem.

Co zNAMENá MoJE hoDNoTA bMI?

Index tělesné hmotnosti (BMI) je měřítko poměru hmotnosti k výšce, jež se obecně

používá k určování podváhy, nadváhy a obezity u dospělých. Tato váha vám vypočítá

vaši hodnotu BMI. Kategorie BMI v tomto grafu a tabulce jsou uznávané Světovou

zdravotnickou organizací a můžete je používat k výkladu své hodnoty BMI.

Svou kategorii BMI můžete určit pomocí této tabulky.

kategorie bMI význam hodnoty bMI zdravotní riziko založené pouze na bMI

< 18.5

Podváha

Průměrné

18.6-24.9

Normální váha

Nízké

25-29.9

Nadváha

Průměrné

30+

Obezita

Vysoký

uPozoRNĚNÍ: Pokud tato graf/tabulka ukazuje, že se vaše hmotnost pohybuje mimo

‘normální’ zdravé hmotnostní rozmezí, obraťte se na svého lékaře, než podniknete

jakékoli kroky. Klasifikace BMI platí pouze pro dospělé (osoby starší než 20 let).

oTázky A oDPovĚDI

Jak přesně se množství tuku a vody v těle měří?

Tato váha Salter používá k měření metodu známou jako Analýza bioelektrické

impedance (BIA).Do těla je skrz plosky nohou a nohy vysílán nepatrný elektrický proud.

Tento proud snadno prochází beztukovou svalovou tkání, která má vysoký obsah tekutin,

tukem však neprochází tak snadno. Měřením impedance těla (tj. odpor proudu) je tudíž

možné určit množství svalové tkáně. Z toho lze poté odhadnout množství tuku a vody.

Jaká je hodnota proudu, který mi během měření prostupuje tělem?

Je to bezpečné?

Proud má méně než 1mA, což je zanedbatelná a zcela bezpečná hodnota. Ani tento

proud neucítíte. Berte prosím na vědomí, že přístroj by neměly používat osoby s vnitřní

elektronickou lékařskou pomůckou, jako je kardiostimulátor, jako patření proti narušení

chodu tohoto přístroje.

když si měřím množství tuku a vody v různou denní dobu, hodnoty bývají

velmi rozlišné.

která hodnota je správná?

Procentuální podíl tuku v těle se mění souvisle s množstvím vody v těle a toto množství

se mění v průběhu dne.Neexistuje správný nebo špatný čas k měření, usilujte se však

o měření v pravidelnou dobu, kdy se domníváte, že je vaše tělo normálně hydratovaný.

Pokud možno neměřte hodnoty po koupeli nebo sauně, po intenzivním cvičení nebo 1-2

hodiny po jídle nebo požití většího množství tekutin.

Můj přítel má analyzátor množství tuku v těle od jiného výrobce. když jsem ji

použil, naměřil mi jiné množství tuku v těle.

Proč tomu tak je?

Různé analyzátory množství tuku v těle měří tuky v odlišných částech těla a používají

odlišné matematické algoritmy k výpočtu procentuálního množství tuku v těle. Pro

sledování změn je nejlepší nesrovnávat výsledky z různých přístrojů, ale pokaždé

používat stejný přístroj.

Jak si mám vyložit své naměřené hodnoty množství tuku a vody v těle?

Porovnejte je s tabulkami množství tuku a vody v těle, která je součástí balení. Pomohou

vám určit, zda naměřené hodnoty množství tuku a vody v těle spadají do zdravé

kategorie (úměrně k vašemu věku a pohlaví).

Co mám dělat, pokud je naměřené množství tuku v těle příliš „vysoké“?

Zdravá dieta, příjem tekutin a cvičební režim mohou snížit množství tuku v těle. Před

započetím takového programu je nutné se vždy poradit se zdravotním odborníkem.

Proč je takový rozdíl mezi procentuálním podílem tuku u mužů a žen?

Ženy mají přirozeně větší obsah tuku než muži, protože mají jinou tělesnou skladbou,

připravenou na těhotenství, kojení atd.

Co mám dělat, pokud je naměřené množství vody v těle příliš „nízké“?

Ujistěte se, že máte dostatečný příjem vody a usilujte se o dosažení zdravého podílu

tuku v těle.

Proč se mám vyvarovat použití váhy pro analýzu složení těla během

těhotenství?

Během těhotenství se tělesné složení značně mění za účelem podpory vyvíjejícího

se dítěte. Za těchto okolností by mohly být hodnoty množství tuku v těle nepřesné a

zavádějící. Těhotné ženy by tudíž měly používat pouze funkci k měření hmotnosti.

RADy k PouŽITÍ A PÉČI

• Vždy se važte na stejné váze a stejné podlaze.

Neporovnávejte hmotnosti naměřené na různých vahách, protože mezi nimi budou

z důvodu výrobních tolerancí určité rozdíly.

• Postavením váhy na pevný, rovnoměrný povrch zajistíte větší přesnost a přesnější

opakované vážení.

• Každý den se važte ve stejnou dobu před jídlem a bez obuvi. Hned ráno je

dobrá chvíle.

• Váha zaokrouhluje hmotnost nahoru nebo dolů na nejbližší přírůstek. Pokud se

zvážíte dvakrát a naměříte dvě různé hodnoty, vaše hmotnost leží mezi těmito

dvěma čísly.

• Čistěte váhu vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemické čistící prostředky.

• Zamezte namočení váhy, protože to by mohlo poškodit elektronické části.

• Pečujte o svou váhu s opatrností - je to precizní nástroj. Neupusťte ji a

neskačte na ni.

• Pozor: povrch může být za mokra kluzký.

ŘEŠENÍ PRoblÉMŮ

• Při měření množství tuku v těle a celkového množství vody v těle musíte mít bosé

nohy.

• Stav kůže na plosce nohy může ovlivnit naměřené hodnoty.

Než se postavíte na váhu, pro co nejpřesnější a nejvíce konzistentní hodnoty si otřete

nohy vlhkým hadříkem a nechejte je trochu navlhčené.

kg

m

st

ft

Advertising