Co oznacza wartość bmi, Pytania i odpowiedzi, Zastosowanie i utrzymanie – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 52

Advertising
background image

52

Pl

NoRMAlNy zDRowy zAkREs PRoCENTowEJ zAwARToŚCI

woDy w oRGANIzMIE

wykres zawartości wody***

Zakres % BF

Optymalny zakres % TBW

Mężczyźni

4 to 14%

70 to 63%

15 to 21%

63 to 57%

22 to 24%

57 to 55%

25 and over

55 to 37%

Kobiety

4 to 20%

70 to 58%

21 to 29%

58 to 52 %

30 to 32 %

52 to 49%

33 and over

49 to 37%

*** Źródło: Na podstawie Wang & Deurenberg: “Hydratacja bezłtuszczowej masy ciała”. Nutr 1999, 69 8 -841. Nutr

1999, 69 8 -841.

Wyniki pomiaru zawartości wody w organizmie są uzależnione od proporcji tłuszczu i

mięśni w organizmie.Jeśli proporcja tłuszczu jest wysoka lub gdy proporcja mięśni jest

niska, wyniki zawartości wody w organizmie mogą być niskie.

Należy pamiętać, że pomiary takie jak sprawdzanie wagi ciała, zawartości tłuszczu i

wody stanowią narzędzia przydatne do utrzymania zdrowego trybu życia. W związku z

tym, że krótkotrwałe wahania są zjawiskiem normalnym, zalecamy śledzenie na bieżąco

wyników pomiarów, a nie koncentrowanie się na pojedynczym odczycie.

Przedstawione zakresy zawartości % wody w organizmie służą jedynie do celów

orientacyjnych. Przed wprowadzeniem zmian w diecie oraz programie ćwiczeń należy

zawsze zasięgnąć porady lekarza.

Co ozNACzA wARToŚĆ bMI?

Wskaźnik masy ciała (BMI – Body Mass Index) wyraża stosunek wagi do wzrostu i

powszechnie służy do klasyfikacji niedowagi, nadwagi oraz otyłości u dorosłych. Ta

waga potrafi obliczyć Twój wskaźnik BMI. Kategorie BMI przedstawione poniżej na

wykresie i w tabeli są uznawane przez WHO (Światową organizację zdrowia – World

Healt Organization) i mogą być używane do interpretacji wartości BMI.

Twoją kategorię BMI może określić za pomocą poniższej tabeli.

kategoria bMI

wartość bMI

znaczenie

Problemy zdrowotne w oparciu

jedynie o bMI

< 18.5

Niedowaga

Umiarkowany

18.6-24.9

Normalny

Niski

25-29.9

Nadwaga

Umiarkowany

30+

Otyłość

Wysoki

wAŻNE: Jeśli wykres/tabela wykazuje, że nie mieścisz się w zakresie prawidłowej wagi,

przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skonsultować się z lekarzem.

Klasyfikacje BMI dotyczą wyłącznie osób dorosłych (powyżej 20 roku życia).

PyTANIA I oDPowIEDzI

Jak dokładnie mierzona jest zawartość tłuszczu i wody w moim organizmie?

Waga Salter wykorzystuje metodę pomiarową znaną jako analiza oporu bioelektrycznego

(BIA – Bioelectrical Impedance Analysis). Przez ciało przesyłany jest bardzo słaby

prąd elektryczny (poprzez stopy/nogi). Prąd ten przepływa swobodnie przez tkankę

mięśniową, która w dużej mierze składa się z płynu. Natomiast przez tłuszcze przepływa

z dużym oporem. W związku z tym, pomiar oporu ciała (tzn. rezystancji wobec prądu)

umożliwia określenie ilości mięśni. Na tej podstawie można oszacować ilość tłuszczu

i wody.

Jaka jest wartość prądu przechodzącego podczas pomiaru przez ciało?

Czy jest on bezpieczny?

Wartość prądu wynosi poniżej 1 mA, czyli jest on nieznaczny i bezpieczny. Nie jest

on wyczuwalny. Jednak ze względów bezpieczeństwa należy pamiętać o tym, że to

urządzenie nie może być używane przez osoby posiadające wszczepione medyczne

urządzenia elektryczne, takie jak stymulatory serca.

Gdy dokonuję pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie o różnych porach

dnia, wartości mogą się znacznie różnić. która wartość jest prawidłowa?

Odczyt zawartości tłuszczu w organizmie jest uzależniony od zawartości wody

w organizmie, która zmienia się w ciągu dnia. Każda pora dnia jest dobra do

przeprowadzenia pomiaru, jednak należy dążyć do tego, aby pomiary były

przeprowadzane o stałej porze, przy standardowym poziomie hydratyzacji ciała.

Unikaj przeprowadzania odczytów po kąpieli lub wizycie w saunie, po intensywnych

ćwiczeniach lub w ciągu 1-2 godzin po obfitym posiłku lub piciu.

Mój znajomy posiada analizator zawartości tłuszczu w organizmie innej

firmy. Gdy z niego skorzystałem, zauważyłem, że wskazał on inną zawartość

tłuszczu w moim organizmie. Dlaczego?

Różne analizatory zawartości tłuszczu w organizmie dokonują pomiaru wykorzystując

różne części ciała i algorytmy matematyczne do obliczania zawartości tłuszczu w

organizmie. Zalecamy nie porównywać odczytów różnych urządzeń, ale za każdym

razem używać tego samego urządzenia do śledzenia zmian.

Jak interpretować zawartość tłuszczu i wody w organizmie?

Należy zapoznać się z tabelami opisującymi zawartość tłuszczu i wody w organizmie,

które zostały dołączone do tego produktu.Tabele te pomogą Ci oszacować, czy zawartość

tłuszczu i wody w Twoim organizmie kształtuje się na prawidłowym poziomie

(z uwzględnieniem wieku i płci).

Co mam robić jeśli odczyt zawartości tłuszczu w moim organizmie jest

bardzo wysoki?

Dobrze skonstruowana dieta, spożywanie płynów oraz program ćwiczeń mogą pomóc

zredukować nadwagę. Przed wprowadzeniem zmian w diecie oraz programie ćwiczeń

należy zawsze zasięgnąć porady lekarza.

Dlaczego zakresy zawartości tłuszczu tak bardzo się różnią u kobiet i mężczyz?

Ze względu na budowę ciała, kobiety mają w organizmie większą zawartość tłuszczu niż

mężczyźni. Jest to powiązane z macierzyństwem, karmieniem piersią itp.

Co mam robić jeśli odczyt zawartości wody w moim organizmie jest niski?

Należy regularnie spożywać płyny i stopniowo redukować zawartość tłuszczu w

organizmie, aż osiągnie prawidłową wartość.

Dlaczego należy unikać stosowania wagi body Analyser w ciąży?

Podczas ciąży skład ciała kobiety ulega znaczącym zmianom. Jest to podyktowane

potrzebami rozwijającego się dziecka.

W takich warunkach odczyty zawartości tłuszczu w organizmie mogą być niedokładne i

mylące. Kobiety w ciąży powinny używać tylko funkcji ważenia.

zAsTosowANIE I uTRzyMANIE:

• Zawsze waż się na tej samej wadze, umieszczonej w tym samym miejscu.

Nie porównuj odczytów z różnych urządzeń, ponieważ mogą występować pewne

różnice wynikające z różnych tolerancji produkcyjnych.

• Aby uzyskać dokładny i powtarzalny odczyt, należy umieścić wagę na stabilnym i

równym podłożu.

• Sprawdzaj swoją wagę każdego dnia o tej samej porze, przed posiłkiem i bez obuwia.

Najlepiej ważyć się rano, po wstaniu z łóżka.

• Waga zaokrągla wynik w dół lub w górę do najbliższej wartości. Jeśli ważysz się

dwukrotnie i otrzymujesz dwa różne wyniki, oznacza to, że Twoja waga znajduje się

pomiędzy tymi dwoma odczytami.

• Czyść wagę wilgotną szmatką. Nie używaj chemicznych środków czyszczących.

• Nie dopuszczaj do zamoczenia wagi, ponieważ może doprowadzić to do uszkodzenia

elektroniki urządzenia.

• Obchodź się z wagą ostrożnie – jest to precyzyjne urządzenie. Nie rzucaj wagą i nie

skacz na niej.

• Uwaga! Powierzchnia może być śliska, gdy jest wilgotna.

kg

m

st

ft

Advertising