Hur fungerar denna salter våg, Förberedelse av din våg, Endast viktavläsning – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 30: Inmatning av personlig information, Vikt- & kroppsfettsavläsningar, Kroppsfett - vad betyder det, Normal hälsosam räckviddsprocent för kroppsfett, Kroppsvatten – varför ska man mäta det

Advertising
background image

30

s

huR FuNGERAR DENNA sAlTER vÅG?

Denna Salter-våg använder BIA (Bio Impedans Analys) teknik som skickar en liten

elektrisk impuls genom kroppen för att skilja fet från mager vävnad, den elektriska

impulsen känns inte och är helt säker. Kontakt med kroppen görs via dynor av rostfritt

stål på vågens plattform.

Denna metod beräknar samtidigt din personliga vikt, kroppsfett, totala andel vatten i

kroppen och BMI , vilket ger dig en mer korrekt avläsning av din övergripande hälsa

och kondition.

Denna våg sparar personlig information för upp till 4 användare Såväl som att den är en

analyseringsvåg så kan denna våg användas som en vanlig våg.

FöRbEREDElsE Av DIN vÅG

1. Öppna batterifacket på vågens undersida.

2. Avlägsna isoleringsfliken under batteriet (om det sitter i) eller sätt i batterier i

batterifacket enligt polaritetssymbolerna (+ och -).

3. Stäng batterifacket.

4. Välj kg (kilo), st (stone) eller lb (pund) viktläge med kontakten på vågens undersida.

5. För användande på matta, ta av de glidfria dynorna från vågens fötter och fäst

mattfötterna som bifogas.

6. Placera vågen på en stadig platt yta.

ENDAsT vIkTAvläsNING

1. Placera vågen på en stadig platt yta.

2. Nudda plattformens mitt (vibrationer aktiverar din våg) och avlägsna din fot.

3. Vänta tills noll visas.

4. Kliv på pch stå stilla medan vågen räknar ut din vikt.

5. Din vikt visas under ett par sekunder och sedan stängs vågen av.

INMATNING Av PERsoNlIG INFoRMATIoN

1. Tryck in plattformens mitt och avlägsna din fot.

2. Tryck på

sET-knappen.

3. När användarnumret blinkar, välj ett användarnummer genom att trycka på

eller

knapparna. Tryck på

sET-knappen för att bekräfta ditt val.

4. Symbolen för man eller kvinna kommer att blinka.

Tryck

knappen tills korrekt symbol blinkar, tryck sedan på

sET-knappen.

5. Längddisplayen kommer att blinka.

Tryck

eller

enligt behov för att ställa in din läng, tryck sedan på

sET-knappen.

6. Åldersdisplayen kommer att blinka.

Tryck

eller

enligt behov för att ställa in din ålder, tryck sedan på

sET-knappen.

7.

0.0 vises på skjermen.

8. Vekten slår seg av og er nå klar til bruk.

9. Upprepa processen för en andra användare, eller för att ändra

användarinformationen.

OBS! För att uppdatera eller skriva över sparad data, följ samma process, och gör

ändringar efter behov.

vIkT- & kRoPPsFETTsAvläsNINGAR

Placera vågen på en plan yta.

1. Nudda plattformens mitt (vibrationer aktiverar din våg) och avlägsna din fot.

2. Välj ditt nummer genom att trycka

eller

knapparna.

3. VÄNTA tills displayen bekräftar din personliga information igen och sedan visar noll.

4. När noll visas, kliv BARFOTA upp på plattformen och stå still. Se till att dina fötter

har god kontakt med de 2 metalldynorna på plattformen.

5. Efter 2-3 sekunder kommer din vikt att visas.

6. Förbli stående på vågen medan dina andra avläsningar görs.

7. Din vikt kommer at visas följt av din BMI, kroppsfettprocent och total andel vatten i

kroppen.

kRoPPsFETT - vAD bETyDER DET?

Den mänskliga kroppen består av, bland annat, en viss procent fett. Detta är viktigt för

en hälsosam, fungerande kropp – det skyddar leder och skyddar viktiga organ, hjälper

till att reglera kroppstemperatur, förvarar vitaminer och hjälper kroppen att hålla igång

då det är ont om mat. För mycket fett eller för lite fett kan dock vara skadligt för din

hälsa. Det är svårt att avgöra hur mycket kroppsfett våra kroppar har bara genom att

titta på oss själva i spegeln.

Detta är varför det är så viktigt att mäta och övervaka din kroppsfettsprocenthalt.

Kroppsfettsprocenthalten ger dig bättre mätning av din condition än enbart vikt –

kompositionen av din viktnedgång kan betyda att du förlorar muskelmassa snarare än

fett – du kan fortfarande har en hög procenthalt fett även om vågen indikerar ‘normal vikt’.

NoRMAl hälsosAM RäCkvIDDsPRoCENT FöR kRoPPsFETT

kroppsfettprocentsräckvidder för pojkar*

Ålder

låg

optimal

Moderat

hög

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

kroppsfettprocentsräckvidder för flickor*

Ålder

låg

optimal

Moderat

hög

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

kroppsfettprocentsräckvidder för män**

Ålder

låg

optimal

Moderat

hög

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

kroppsfettprocentsräckvidder för kvinnor**

Ålder

låg

optimal

Moderat

hög

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Källa: Hämtat från; HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb och AM Prentice: “Body fat reference curves for children”.

International Journal of Obesity (2006) 0, 598–602.

**Källa: Hämtat från; Dympna Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd, och

Yoichi Sakamoto: “Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass

index1–3 ”. Am J Clin Nutr 2000;72:694–701.

kroppsfettsprocenträckvidderna anges endast som vägledning. Professionell medicinsk vägledning bör alltid

sökas innan du påbörjar bantnings- och träningsprogram.

kRoPPsvATTEN – vARFöR skA MAN MäTA DET?

Kroppsvatten är den viktigaste komponenten av din kroppsvikt. Det representerar över

hälften av din totala vikt och nästan två tredjedelar av din magra kroppsmassa (till

största delen muskler).

Vatten har ett antal viktiga roller i kroppen: Alla kroppens celler, vare sig i huden,

körtlarna, musklerna, hjärnan eller någon annanstans, kan endast fungera korrekt om

de har tillräckligt med vatten. Vatten spelar dessutom en viktig roll i regleringen av

kroppens temperatur, speciellt genom svettning.

Kombinationen av din vikt- och fettmätning kan verka vara “normal” men din kropps

hydratiseringsnivå kan vara otillräcklig för hälsosamt leverne.

Advertising