Bu salter tartisi nasil çalişiyor, Tartinizi hazirlama, Yalnizca ağirlik ölçümü – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 42: Kişisel veri girişi, Ağirlik ve vücut yaği okumalari, Vücut yaği ne demektir, Normal sağlikli vücut yaği yüzdesi araliği, Vücuttaki su miktari neden ölçülür

Advertising
background image

42

TR

bu sAlTER TARTIsI NAsIl çAlIŞIyoR?

Bu Salter tartısı, vücuttan çok küçük bir elektrik akımı geçirerek yağ ile dokuyu

ayırt eden BIA (Biyo Akım Direnci Analizi) teknolojini kullanmaktadır. Elektrik akımı

hissedilmez ve tamamen zararsızdır. Vücut ile temas tartının üstündeki çelik yüzeylerle

sağlanır.

Bu yöntem, ağırlığınızı, vücudunuzdaki yağ miktarını, vücudunuzdaki toplam su

miktarını ve vücut kütle endeksinizi (BMI) aynı anda hesaplayarak size genel sağlık ve

zindeliğinizle ilgili daha doğru bir ölçüm verir.

Bu tartıda en çok 4 kişinin verileri kaydedilmektedir. Bu tartı analiz tartısı olmanın yanı

sıra normal tartı olarak da kullanılabilir.

TARTINIzI hAzIRlAMA

1. Tartının altındaki pil bölmesini açın.

2. Pilin (takılıysa) hemen altındaki izole edici şeridi sökün ya da kutup (+ ve -)

işaretlerine dikkat ederek pilleri pil bölmesine yerleştirin.

3. Pil bölmesini kapatın.

4. Tartının altındaki düğmeyi kullanarak ağırlık modu için kg, st veya lb’yi seçin.

5. Halıda kullanmak için tartının ayak bölümündeki kaymayı engelleyen destekleri

çıkarın ve halı ayaklığını takın.

6. Tartıyı sağlam ve düzgün bir yüzeye yerleştirin.

yAlNIzCA AĞIRlIk ölçÜMÜ

1. Tartıyı sağlam ve düzgün bir yüzeye yerleştirin.

2. Tartının ortasına dokunun ve ayağınızı çekin (titreşim tartının çalışmaya başlamasını

sağlar).

3. Ekranda sıfır rakamı görüntülenene kadar bekleyin.

4. Tartının üzerine çıkın ve ağırlığınız ölçülürken hiç kıpırdamadan durun.

5. Ağırlığınız birkaç saniye daha görüntülenir ve sonra tartı kapanır.

kİŞİsEl vERİ GİRİŞİ

1. Platformun ortasına basın ve ayağınızı kaldırın.

2.

sET düğmesine basın.

3. Kullanıcı numarası yanıp sönerken,

veya

düğmesine basarak bir kullanıcı

numarası seçin. Seçiminizi onaylamak için

sET düğmesine basın.

4. Erkek ve kadın sembolleri yanıp söner.

Doğru sembol yanıp sönünceye kadar

düğmesine basın, ardından

sET düğmesine

basın.

5. Boy ekranı yanıp söner.

Boyunuzu ayarlamak için gerektiği şekilde

veya

düğmelerine basın, ardından

sET düğmesine basın.

6. Yaş ekranı yanıp söner.

Yaşınızı ayarlamak için gerektiği şekilde

veya

düğmelerine basın, ardından

sET düğmesine basın.

7. ‘

0.0’ will be displayed.

8. The scale will switch off and is now ready for use.

9. İkinci bir kullanıcı için veya kullanıcı ayrıntılarını değiştirmek için bu yordamı tekrar

edin.

Not: Belleğe alınmış verileri güncellemek veya üzerine yeni veriler yazmak için, gerekli

değişiklikleri yaparak aynı prosedürü izleyin.

AĞIRlIk vE vÜCuT yAĞI okuMAlARI

Tartıyı sağlam ve düzgün bir yüzeye yerleştirin.

1. Tartının ortasına dokunun ve ayağınızı çekin (titreşim tartının çalışmaya başlamasını

sağlar).

2. Kullanıcı numaranızı seçmek için

veya

düğmelerine basın.

3. Ekran kişisel verilerinizi yeniden doğrularken ve ardından sıfır okuması

görüntülenene kadar BEKLEYİN.

4. Sıfır rakamı görüntülenirken, ÇIPLAK AYAKLA platforma çıkın ve ayakta bekleyin.

Ayaklarınızın platformdaki 2 metal ped ile iyi temas etmesini sağlayın.

5. 2-3 saniye sonra, ağırlığınız görüntülenecektir.

6. Diğer okumalarınız alınırken, tartı üzerinde sabit kalın.

7. Ağırlığınız, vücut kütle endeksiniz (BMI), vücut yağ oran yüzdeniz ve vücudunuzdaki

toplam su oran yüzdenizin ardından görüntülenecektir.

vÜCuT yAĞI NE DEMEkTİR?

İnsan vücudunun belirli bir yüzdesini yağlar oluşturur. Bu, sağlıklı ve hayati

fonksiyonlarını yerine getiren bir vücut için gereklidir: eklemlerin çevresinde bulunur ve

hayati organları korur, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur, vitaminleri depolar

ve yiyecek bulunamadığında vücudun kendi kendine yetmesini sağlar. Ancak, çok fazla

yağ veya çok az yağ sağlığınız için tehlikeli olabilir. Aynaya bakarak vücudumuzda ne

kadar yağ olduğunu anlamak zordur.

İşte bu yüzden vücudunuzun yaz yüzdesini ölçmek ve takip etmek önemlidir. Vücut yağı

yüzdesi yalnızca ağırlıktan daha iyi bir form ölçüsüdür. Kilo verdiğinizde yağ yerine kas

kaybetmiş olabilirsiniz. Bu durumda tartıda “normal bir ağırlığa” sahip olsanız bile yağ

yüzdeniz yüksek olabilir.

NoRMAl sAĞlIklI vÜCuT yAĞI yÜzDEsI ARAlIĞI

Erkek çocuklar için vücut yağ yüzdesi Aralığı*

yaş

Düşük

İdeal

orta

yüksek

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

kız çocuklar için vücut yağ yüzdesi Aralığı*

yaş

Düşük

İdeal

orta

yüksek

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

Erkekler için vücut yağ yüzdesi Aralığı**

yaş

Düşük

İdeal

orta

yüksek

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

kadınlar için vücut yağ yüzdesi Aralığı**

yaş

Düşük

İdeal

orta

yüksek

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Kaynak: HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb ve AM Prentice’den alınmıştır. “Body fat reference curves for children”

(Çocuklar için vücut yağı referans eğrileri).Uluslararası Obezite Dergisi (2006) 30, 598–602. **Kaynak: Dympna

Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd ve Yoichi Sakamoto’dan alınmıştır.

“Healthy percentage body fat ranges: an approach for developing guidelines based on body mass (Sağlıklı vücut yağ

yüzdesi aralıkları: vücut kitle indeksine dayalı kılavuz belirleme yaklaşımı) dizin 1-3” Am J Clin Nutr 2000;72:694–701.

Yayımlanan Vücut Yağ Yüzdesi aralıkları yalnızca rehberlik amaçlıdır. Beslenme ve egzersiz programlarına

başlamadan önce profesyonel tıbbi danışma hizmeti alınması gereklidir.

vÜCuTTAkİ su MİkTARI NEDEN ölçÜlÜR?

Vücuttaki su miktarı, vücut ağırlığının en önemli bileşenidir. Toplam ağırlığınızın

yarısından fazlası ve vücut kitlenizin (ağırlıklı olarak kas) yaklaşık üçte ikisidir. Su

vücutta önemli rollere sahiptir. İster deride, salgı bezlerinde, kaslarda, beyinde isterse

de başka bir yerde olsun vücuttaki tüm hücreler yeterli su olduğunda işlevlerini yerine

getirebilmektedir. Su aynı zamanda özellikle terleme yoluyla vücudun ısı dengesini

düzenlemede hayati rol oynamaktadır. Ağırlık ve yağ ölçümünüzün kombinasyonu

‘normal’ görünebilir, ancak vücudunuzun nemlilik düzeyi sağlıklı bir yaşam için

yeterli olmayabilir.

Advertising