Hibakeresési útmutató, Figyelmeztető jelzések, Műszaki leírás – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 38: Weee-magyarázat, Elemekre vonatkozó irányelv, Garancia

Advertising
background image

38

hu

hIbAkEREsÉsI ÚTMuTATÓ

• Mezítláb kell a mérlegre állnia, ha testzsír és össztestvíz méréseket kíván végezni.

• A talpán lévő bőr állapota befolyásolhatja a mérést.

A legpontosabb és legkövetkezetesebb mérés érdekében egy nedves ruhával törölje

meg a talpát, és még enyhén nedves állapotban lépjen a mérlegre.

FIGyElMEzTETŐ JElzÉsEk

lo

cserélje ki az elemet.

Err1

A súly meghaladja a maximális teljesítményt.

Err2

tartományon kívül, helytelen működés vagy a láb nem érintezik megfelelően.

MŰszAkI lEÍRás

100 cm - 240 cm

4 felhasználói memória

3’3.5” - 7’10.5”

d = 0.1 % testzsír

10 - 80 év

d = 0.1 % testvíz

Férfi/Nő

d = 0.1 BMI

wEEE-MAGyARázAT

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az Európai Unióban nem szabad a

háztartási hulladék közé dobni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó

környezeti vagy egészségügyi kár elkerülése végett, és a tárgyi készletek

fenntartható kezelése jegyében felelősségteljesen hasznosítsa újra. A használt eszköz

visszaküldéséhez kérjük, használja a visszaküldő és gyűjtő rendszereket, vagy lépjen

kapcsolatba azzal a forgalmazóval, ahonnan a készüléket vásárolta. A terméket ezek a

szolgáltatók környezetvédelmileg biztos újrahasznosító helyre viszik.

ElEMEkRE voNATkozÓ IRáNyElv

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elemek nem dobhatók háztartási hulladék közé,

mivel olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a környezetre és

az egészségre. Kérjük, vigye a használt elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.

GARANCIA

Ez a termék csak háztartási felhasználásra készült. A Salter díjmentesen megjavítja

vagy kicseréli a terméket vagy a termék bármely részét a vásárlástól számított 15

éven belül, ha igazolható, hogy a hibát a gyártási vagy anyaghiba okozza. A garancia

lefedi a mérleg működését befolyásoló mozgó gépalkatrészeket. A garancia nem fedi

le a természetes kopás és elhasználódás által okozott kozmetikai értékcsökkenést

vagy a baleset vagy rongálódás miatti károsodást. A mérleg vagy részeinek kinyitása

vagy szétszerelése a garancia megszűnését eredményezi. A garanciaigényt alá kell

támasztani a vásárlást igazoló nyugtával, és a terméket vissza kell küldeni a postai

díjat megfizetve a Salter céghez (vagy az Egyesült Királyságon kívüli területek

esetén a Salter által kinevezett helyi képviselőhöz). Gondosan kell eljárni a mérleg

csomagolásakor, hogy szállítás közben ne sérülhessen meg. Ez a kötelezettségvállalás

kiegészíti a vásárló törvényi jogait és semmilyen módon nem befolyásolja azokat.

Szervizeléssel kapcsolatosan lépjen kapcsolatba a következővel: Eurowares Trading

Kft., H-4031 Debrecen, Kishegyesi u. 28., Levelezési cím: H-4001 Debrecen Pf. 333.,

Magyarország. Tel. +36 52 527 015 e-mail homedics@eurowares.hu.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising