Важливі інструкції з безпеки, Застереження, Примітка – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 102

Advertising
background image

Під час використання електричних приладів, треба додержуватись запобіжних заходів,включаючи такі:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Для запобігання ризику електричного шоку, вогню або тілесного ушкодження:

• Прочитайте усі інструкції перед використанням приладу.
• Користуйтесь тільки 220-240 вольтовими розетками.
• НЕ використовуйте прилад, якщо шнур електроживлення або штепсельна вилка по-

шкоджені, або не подається струм до розетки у стіні.

Періодично видаляйте пил з штепсельної вилки.
• НЕ засовуйте пальці або сторонні предмети до отвору для впуску повітря або отвору

для випуску повітря.

• Під час від’єднання вилки від розетки, завжди тримайтесь за вилку і ніколи не тягніть

за шнур.

Ураження електричним струмом та/або пожежа може виникнути у разі короткого замикання.
• НЕ від’єднуйте штепсельну вилку вологими руками.
• НЕ використовуйте прилад поблизу газових приладів або камінів.
• Від’єднайте штепсельну вилку з розетки перед чищенням приладу, та коли не вико-

ристовуєте прилад.

Ураження електричним струмом через негідну ізоляцію та/або пожежа з короткого замикання

може статися як результат.

• Якщо шнур електроживлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником,

його сервісним агентом, авторизованим Сервісним Центром корпорації Sharp або

кваліфікованою людиною за для запобігання ризиків ушкодження.

Не вмикайте прилад під час використання аерозолю проти комах або у кімнатах, де є залиш-

ки масла, диму з масляними домішками, іскри від запалювання сигарет, хімічні випари у по-

вітрі, або у місці, де прилад може намокнути, наприклад ванні кімнати.

Додержуйтесь обережності під час чищення приладу. Сильні корозійні очищувачі можуть по-

шкодити корпус.

Обслуговувати очищувач повітря має тільки Авторизований Сервісний Центр Sharp. У разі

виникнення проблем, необхідності настроювання або ремонту, зверніться до найближчого

Сервісного Центру.

• Цей прилад не підходить для використання особами (враховуючи дітей) з обмеженими фізич-

ними, сенсорними або психічними можливостями, або осіб, які недостатньо досвідчені чи не-

грамотні, доки вони не будуть знаходитись під наглядом, або доки їм не буде надано інструк-

ції щодо використання приладу людиною, що є відповідальною за їхню безпеку.

Діти повинні бути під наглядом за для впевнення, що вони не грають з приладом.

ПРИМІТКА

- Радіо або ТБ Інтерфейс

Якщо цей очищувач повітря може вплинути на радіо чи телевізійний прийом передач, спробуй-

те виправити це за допомогою одного або декількох слідуючих способів:

• Переорієнтуйте або змініть положення антени.

• Збільшіть відстань між приладом та радіо/ТБ приймачем.

• Під’єднайте обладнання в іншу розетку, ніж у ту, де увімкнений приймач.

• Зверніться за допомогою до дилера або до досвідченого радіо/ТБ технічного спеціалісту.

UA-2

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Advertising