Riešenie problémov – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 83

Advertising
background image

SLOVENSKY

SK-11

Pred zavolaním kvôli oprave si prosím pozrite nižšie uvedený zoznam, keďže problémom nemusí byť

porucha prístroja

.

SYMPTÓM

NÁPRAVA (nie je porucha)

Pachy a dym sa neodstraňujú.

• Ak sa vám fi lter zdá byť veľmi špinavý, vyčistite ho alebo ho vymeňte.
(Pozrite si strany SK-10)

Z prístroja je počuť klepanie ale-

bo tikot.

• Keď prístroj generuje ióny, môže byť z neho počuť klepot alebo

tikot.

Vypúšťaný vzduch zapácha.

• Skontrolujte, či fi lter nie je silne znečistený.
Vymeňte fi lter.
• Čističky vzduchu Plasmacluster emitujú stopové množstvo

ozónu, ktorý môže spôsobovať zápach. Tieto emisie ozónu sú
omnoho nižšie ako bezpečnostné limity.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Advertising